Bedir Savaşı

By | 29 Mart 2014

Bedir savaşı

Bedir savaşı ile ilgili Ayet: “Bütün bu toplananlar (müşrikler) hezimete uğrayacak ve arka­larına dönüp kaçacaklardır. ” (Kalem; 45)

Bedir savaşı ile ilgili Hadis: Cibril (as), Allah Resûlü’ne gelerek “Siz ehl-i Bedr’e nasıl bakı­yorsunuz?” diye sordu. Efendimiz “Biz onlara Müslümanların en efdali nazarıyla bakıyoruz” cevabını verince, Cibril (a.s) “Biz de Bedr Savaşına katılan meleklere aynı nazarla bakıyoruz” dedi.

(Buhari, Megazi, 11.)

Bedir savaşı ile ilgili Hikâye:

“Oğlum Cennetteyse…”

Hârise bin Sürâka, bir yetimdi. Babası Sürâka, hicretten önce ölmüş­tü. Sürâka, hicretten sonra, annesiyle birlikte Müslüman olmuştu. Yaşı küçük olduğundan, Bedir Savaşı’na savaşçı asker olarak katılamadı. Sa­vaş alanının gerisinde, bir su kaynağından su içerken bir okla şehit edil­di. Annesi ve kızkardeşi, Hârise’nin öldüğünü duydular. Hz.Muhammed (sav), Bedir’den dönünce, annesi oğlunun durumunu sormak üzere, Hz.Muhammed’e geldi. Oğlunun şehadet haberini alınca şöyle dedi: “Oğ­lum Cennet’teyse sabreder, sevabını beklerim. Değilse, onun için var gü­cümle ağlarım.” Hz.Peygamber (sav), “Ey Ümmü Hârise! Cennet’te birçok derece vardır. Üstelik oğlun Firdevsü’l-A’lâ’ya yükseldi.” buyurdu. Bunun üzerine annesi, oğlu için asla ağlamayacağını belirtti.