Ana Baba Söverse Karşılık Verilmemeli

By | 9 Temmuz 2014

hasema

 

bağırmakEğer baba çocuğa vurursa, ya da söverse, ya da çirkin sözler kullanırsa, han­gi şekil üzere olursa olsun çocuğun ona mukabelede bulunması ne edeptendir nede ahlaktandır. Bilakis böyle bir davranış genel olarak haramdır.

Bu konuyla ilgili Hz. Ebubekir’in oğlu ile cereyan eden, hatasını gördüğü vakit hatasından nasıl dönüş yaptığını bildiren bir rivayet sunacağım.

  •  Buhari ve Müslim Abdurrahman Bin Ebubekir’den rivayet ederler, dedi ki; “Suffe halkı fakir insanlardı. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bir defa:

“Kimde iki kişilik yemek varsa, üç kişi götürsün! Kimde dört kişilik yemek varsa beşinciyi, altıncıyı götürsün.” buyurdular. Yahut buyurduğu gibidir. Ger­çekten Ebû Bekr üç kişi getirdi. Nebiyyullah -sallallâhu aleyhi vesellem- on kişi (yine) Ebû Bekir üç kişi götürdü.

–         Durum şu ki: Annem, babam ve ben – bilmiyorum karım da dedi mi – bizim evimizle Ebû Bekir’in evinin arasında bir hizmetçi vardı. Ebû Bekir Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-’in yanında akşam yemeği yedi. Sonra yatsı kılınıncaya ka­dar durdu. Sonra Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- uyuklayıncaya kadar yanın­da durdu. Gecenin Allah’ın dilediği kadarı geçtikten sonra geldi. Hanımı ona:

–         Misafirlerinin yanına gelmekten yahut misafirinin yanına gelmekten seni alıkoyan nedir? Dedi. Ebû Bekr:

–         Sen onlara akşam yemeği vermedin mi? diye sordu. Kadın:

–         Sen gelinceye kadar yemek istemediler. Onlara yemek (evdekiler) arzetti- ler. Fakat onlar galebe çaldı, dedi. Abdurrahman dedi ki: Ben giderek gizlendim. Ebû Bekr:

–         Ey alçak! Dedi. Beddua ve sitem etti. Ve:

–         Yeyin, afiyet olmasın! Dedi. Bir de:

Vallahi ben bu yemekten ebediyyen tatmam!” dedi.

  •  Yine Müslim, Salim bin Abdullah Bin Ömer’den rivayet ettiği hadiste Ab­dullah Bin Ömer dedi ki: Peygamber efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem şöyle bu­yurdu:

“Kadınlarınız camiye gitmek için sîzlerden izin isterlerse, onları engelleme­yiniz”

Abdullah’ın oğlu Bilal dedi ki: Vallahi onları engelleyeceğiz. Salim Bin Ab­dullah dedi ki: Babam Abdullah ona öyle bir sövdü ki, daha önce böyle bir söv­güyü işitmemiştim. Ve ona dedi ki: Ben sana Hz. Resûlullah’tan bahsediyorum. Sen ise “vallahi engelleyeceğiz” diyorsun.