Allah Sevgisi

By | 31 Ocak 2014

Allah sevgisi

Allah sevgisi ile ilgili Ayet: “İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onlan, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Alah sevgi­si daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuv­vetin Alah’a ait olduğunu ve Alah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bu­lunduğunu keşke anlasalardı!” (Bakara; 165)

Allah sevgisi ile ilgili Hadis: “İçinizde Alah’ı en çok seven benim. Ve O’ndan en fazla da ben korkarım.”

Allah sevgisi ile ilgili Hikâye:

Allah Sevgisi

Alah sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağıdır. Hep O’ndan akar gelir, akıp gelecekse sinelerimize şefkat ve muhabbet. O’nunla olan alâkamız sayesinde güçlenip pekişecektir her türlü İnsanî münasebet. Alah sevgisi bizim dinimiz-imanımız, odur ce­setlerde canımız. Varlığın özü, esası O’nun sevgisidir; neticesi de cennet şeklinde o İlâhî muhabbetin bir açılımıdır. O, sevgiye bağlı yaratmıştır yarattığı her şeyi. Muhabbetin tecelli alanı ruhtur.

Her şeye karşı duyduğumuz ve duyacağımız sevgi ve alâkayı tama­men O’na bağlayıp aşk u muhabbeti gerçek değerine ulaştırabildiğimiz takdirde, hem değişik dağınıklıklara düşmekten kurtulacak hem de dış yüzleri itibanyla sevilip alâka duyulan şeylerden ötürü şirke düşmemiş olacağız. Bütün varlığa karşı muhabbet ve münasebeti irimizde doğru yolda yürüyenler gibi kalacağız. O’nu sevdiğimizi dillendirmeli; mazhari­yetlerimizin şükrünü eda etmeliyiz ve her hâlimizle O’na karşı alâka, ir­tibat ve münasebetlerimizi seslendirmeliyiz.