Aişe ve Hafsa’nın Zeynep’e Karşı Anlaşma Yapmaları

By | 11 Ağustos 2014

pardesu

 

DualarinkabuledildigizamanlarBir keresinde Hz. Aişe ve Hz. Hafsa radıyallâhu anh Hz. Peygamber’i sallallâhu aleyhi vesellem üzen, bunun üzerine kıyamete dek okunacak olan ayetlerin indiril­diği bir plan kurmuşlardı. Olayın gerisini Aişe validemizden dinleyelim:

“Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem eşi Zeynep binti Cahş’ın yanında bir müddet kalır ve bal şerbeti içerdi. Ben ve Hafsa şöyle bir karar aldık. Hz. Pey­gamber sallallâhu aleyhi vesellem hangimizin yanına gelirse O’na; ‘senden meğafir kokusu geliyor, meğafir mi yedin yoksa?’ diyecek. Çok geçmeden Hz. Peygamber onlardan birinin yanına geldi ve o da bu kararlaştırdıkları sözü Hz. Peygamber’e söyledi. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem de: “Hayır Zeynep’in yanında bal şerbeti içtim ve bir daha onu içmeyeceğim.” dedi. Bu olay üzerine Tahrim suresinin şu ayetleri nazil oldu:

“Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah’ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirge­yendir. Allah (gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmış­tır. Sizin yardımcınız Allah’tır. O, bilendir, hikmet sahibidir. Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkaları­na haber verip Allah da bunu Peygamber’e açıklayınca, Peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: “Bunu sana kim bildirdi?” dedi. Peygamber: “Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, ’’dedi, eğer ikiniz de Allah’a tövbe ederseniz, (yerinde olur. Çünkü kalpleriniz sapmıştı. Ve eğer Peygambere karşı birbirinize arka verirseniz bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve mü’minlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de (ona) yardımcıdır.”

“Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti” ayetinin; Nebi -sallallâhu aleyhi vesellem-’in “Hayır bal şerbeti içtim” İbrahim b. Musa’nın Hişam’dan rivayetinde ise “Bir daha içmeyeceğim, yemin ediyorum. Bunu kimseye haber vermeyin” sözü hakkında nazil olmuştur.

Açıklama:

Hz. Aişe ve Hz. Hafsa -radıyallâhuanh- uyguladıkları bu planın Hz. Peygamber’in, Zeynep’in yanında uzunca kalıp bal şerbeti içmesine engel olacağını zannetti­ler. Bu planları ikisinin Zeynep’e radıyallâhu anh karşı duydukları kıskançlıktan kaynaklanmıştı. -Allah hepsinden razı olsun.- Fakat rüzgârlar gemilerin istediği şekilde esmedi. İşler altüst oldu. Planın yönünü bu şekilde değiştiren Hafsa’nın

Allah Resûlü’nün sırrını açıklayıp Hz. Aişe’ye haber vermesidir. Nitekim Tahrim suresinde ki “Eşi o sözü başkalarına haber verince” ifadesi Hafsa’nın Aişe’ye bu sırrı açmasından ve Hz. Peygamber’in “Zeynep’in yanında bal şerbeti içmiştim. Artık bir daha onu içmeyeceğim.” sözünü anlatmasından bahsetmektedir.

Allah’u Tealanın “Allah da bunu Peygamber’e açıklayınca” sözü, Allah’u Tealanın Peygamberi’ni Hafsa’nın Aişe’ye söylediği sözden haberdar etmesidir. O da sallallâhu aleyhi vesellem bu sözlerin bir kısmını Hafsa’ya bildirip bir kısmını da müsamahakârlığından ve affından ötürü bildirmemiştir. Sonuç olarak Allah’u Tealanın şu ayeti nazil olmuştur: “Eğer ikiniz de Allah’a tövbe ederseniz (bu ye­rinde olur. çünkü kalpleriniz sapmıştı.” Bu söz Hz. Aişe’ye ve Hz. Hafsa’ya yöneltilmiştir. Allah hepsinden de razı olsun.