Abdullah B. Abbas’ın Doğumu

By | 13 Mart 2014

abdullah b. abbasın doğumu

Abdullah B. Abbas’ın doğumu Abluka altında inledikleri bir sırada olmuştur. Abdullah B. Abbas’ın doğumu için Allah Resûlü (a.s.m.) Hz. Abbas’ı müjdeleyerek:

–            Herhalde Allah bir çocukla yüzümüzü aydınlatacak, buyurdu. Büyük bir sevinçle eve gelen Hz. Abbas, Efendimiz’in müjdesini eşine anlattı. Allah Resûlü (a.s.m.) aynı müjdeyi eşine de vermişti. Müjdeye çok sevinen eşi bu güzel anı şöyle anlatır:

“Allah Resûlü (a.s.m.) hücre-i saadetlerinde otururken, oradan geçiyordum. Beni görünce seslendi:

–            Ey Ümmü Fadl! Biliyor musun sen bir çocuğa hamilesin!

–            Nasıl olur? Kureyşliler, kadınlar çocuk doğurmayacak diye baskı yapıp duruyorlar. Bunun için anlaştılar.

-Sana dediğim gibi olacak. Çocuk doğduğunda onu bana getir! buyurdu. Aradan birkaç ay geçince, gerçekten Allah Resûlü’nün (a.s.m.) dediği gibi hamile olduğumu anladım ve zamanı gelince de doğum yaptım. Bu kez müjde verme sırası bana gelmişti. Çocuğu alıp Allah Resûlü’nün (a.s.m.) yanına götürdüm. Ona Abdullah is­mini verdi. Bana:

–            Onu götür, o akıllı biri olacak, buyurdu.

Çocuğu eve götürdüm. Durumu eşime aynen anlattım. Eşim ço­cuğu benden alıp giydirdi. Sonra evden ayrılarak onu doğruca Allah Resûlü’ne (a.s.m.) götürdü. Efendimiz, eşimi görünce kalkıp alnın­dan öptü. Sonra sağ tarafında oturttu. Çocuğu kucağına alarak sev­di. Mübarek tükürüğü ile ona tahnik yaptı.

Hadisi rivayet eden Mücahit derki: “Allah Resûlü’nün (a.s.m.) ne öncesinde ne sonrasında, onun dışında herhangi bir çocuğa tü­kürüğü ile tahnik yapıldığı bilinmemektedir.” Abdullah B. Abbas’ın Doğumu bu şekilde gerçekleşmiştir.