Şifa

By | 13 Mart 2014

şifa

Şifa ile ilgili Ayet: “… Onun (bal arısının) karnından renkleri çeşit çeşit bir yene­cek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Düşünen, öğüt alan millet için ibretler vardır.” (Nah/; 69)

Şifa ile ilgili Hadis: Resûlullah (sav) bir hastaya geldiği veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu: “Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver, sen Şafi’sin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden hiçbir hasta­lığı hariç tutmayan şifa istiyoruz.” (Tirmizi, Da’avat 122

Şifa ile ilgili Hikâye:

“Elini Açsan Şifa Verir!”

Eyyûb (as), hastalığının ıstırabı ile inlerken haline üzülen karısı: “Sen bir Nebisin. Allah seni kırmaz. Elini açsan hemen şifa verir. Neden is­temiyorsun?” diye sorar. Eyyûb’un (as) cevabı peygamberi bir cevaptır: “Hatun! Rabbim bana tam yetmiş sene sıhhat verdi. Henüz yeni hasta­landım. Şifa istemek için en az bir yetmiş yıl geçmeli ki Rabbime yü­züm olsun!”