Abdullah B. Abbas’ın annesi

By | 18 Mart 2014

Abdullah B. Abbas'ın annesi

Abdullah B. Abbas’ın annesi Ümmü Fadl Hz. Hatice annemizden hemen sonra müslüman olarak ebedi saadete kavuşmuştur. Abdullah B. Abbas’ın annesininde  babası gibi Allah Resûlü’nün (a.s.m.) yanında özel bir yeri vardı. Bunun için Efendimiz annesi ve kız kardeşleri hakkında şöyle buyurdu:

“Meymune binti Haris, Ümmü Fadl, Selma ve Esma, mümin kız kardeşlerdir.”

Bu kız kardeşlerden Hz. Meymune Efendimiz ile, Esma b. Umeys, önce Hz. Cafer daha sonra Hz. Ebu Bekir ile, Selma binti Umeys ise Hz. Hamza ile evlendi.

Allah Resûlü (a.s.m.) zaman zaman Abdullah B. Abbas’ın annesi Ümmü Fadl’ın ziyaretine giderek onu şereflendirir, evinde kaylûle uykusuna yatardı.[3] Ümmü Fadl onun hizmetine bakar, temizliği ile ilgilenir, gözlerine sürme sürerdi. Hatta Allah Resûlü’nün (a.s.m.) vefatının yaklaştığı gün­lerde Efendimiz’e sürme sürerken duygulanarak ağlamaya başladı. Gözünden akan bir damla yaş, Allah Resûlü’nün (a.s.m.) dizine düştü. Allah Resûlü (a.s.m.) başını kaldırarak,

–            Ne oldu? Niçin ağlıyorsun?

–            Ya Allah senin acını bize gösterirse! Senden sonra yönetim kimde olacak? Bizde mi yoksa başkasında mı?

–            Benden sonra siz horlanacak, ezilenlerden olacaksınız, bu­yurdu.[1] Ibn Hacer, isâbe, 12196; İbn Sa’d, Tabakât, 8/277.

[2] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 7244.

[3] İbn Cevzî, Sıfatü’s-Safve, 306; ibn Sa’d, Tabakât, 8/277.

[4] İbn Sa’d, 8/278.