Abdestten Sonra İki Rekat Namaz Kılmak

By | 1 Ağustos 2019

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildi­ğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Bilal-ı Habe­şi’ye:

“Ey Bilal! Sen İslam’a girdikten sonra yaptığın sevabı çok, en ümid verici amelini bana anlat. Çünkü ben miraç ge­cesi cennette senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duy­dum.” diye sordu. Bilal’de: “Gece olsun gündüz olsun abdest

aldığım zaman o abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla ümid bağladığım ibadet budur” dedi. (Buhari, Teheccüd 17, Müslim, Fezailüssahabe 108)