Rüyada Cadde Görmek

By | 22 Ocak 2014

rüyada cadde görmek

Rüyâda cadde görmek, doğruluk, hidâyet, hayırlı bir iş ve adâletli bir hakim ve selâmet gibi güzel şeylere işârettir.

  • Rüyâsında  ana caddede rahat ve kolaylıkla yürüdüğünü gör­mek, rüyâ sâhibi kişinin hatalarından tevbekâr olup hidâ­yet bulacağına ve dosdoğru yolda yürüyeceğine işâret ola­rak yorumlanır. Büyük ve ana caddede yürüdüğünü gör­mek, selâmet ve hidâyette olduğuna işârettir.
  •  Bir kimse, rüyâsında iki yanı ağaçlarla kaplı bir caddede yü­rüdüğünü görse, bu rüyâsı onun İslâm âlimlerinin himâye- sinde olacağına ve dosdoğru din yolundan ayrılmayacağı­na işârettir demişlerdir yorumcular.
  • Bir kimse rüyâsında küçük ve bozuk bir sokak yolundan ana caddeye çıktığım görse, bu onun dalâletten (dinde sapıklık­tan) kurtulup doğru yola (hidâyete) ereceğine işârettir.
  •  Rüyâsında ana caddenin kenarına ağaç diktiğini görmek, rüyâ sâhibinin istikbâlde (gelecekte) âlim ve büyük ilim adamı olacak bir evlâdı olacağına işâretle yorumlanır.
  •  Ünlü yorumcu İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Rüyâda cad­de görmek, doğruluk ve dürüstlük işâreti ile yorumlanır. Rüyâsında geniş bir ana caddede yürüdüğünü görmek, rüyâ sâhibi kişinin iş çevresinde ve iş arkadaşları arasında dürüst ve mert bir kişi olarak tanındığına işârettir.
  •  Rüyâsında yürümekte olduğu caddenin âniden gereğinden çok çok fazla olarak aydınlanıverdiğini görmek, çok iyidir. Bu rüyâyı gören kimsenin, ibâdetlerini eksiksiz yaptığına ve zekâtını tam olarak verdiğine ve bu ibâdetlerinin yüce Allâh’ın katında makbûl ve kabûle lâyık olduğuna işârettir.

Tabirlerden de anlaşıldığı gibi rüyada cadde görmek değişik yorumlarla tabir edilmiştir.