Balık Burcu

By | 7 Ocak 2014

balık burcu

Güneş balık burcuna 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı sudur. Dost burcu Boğa, düşman burcu İkizler’dir. Bu burcun yıldızı Müşteri’dir. (Yay burcunda bu yıldız hakkında kafi bilgi verilmiştir.)

Balık burcunun tesiri altında doğanlar başkalarının tesiri altında kalan eşhastır. Onlara tesir etmek, istediğiniz yola sevk etmek, noktayı nazarınızı kabul ettirmek çok kolaydır. Bunun İçin biraz tatlı dil ile hareket etmek kifayet eder. Fazlaca hassastırlar. Bundan dolayı hissi şeylere pek ziyade kıymet verirler. Bir insana inanıp bağlandılar mı bir daha ondan kolay kolay ayrılmazlar. Uysallık, misafirperverlik başlıca meziyetlerini teşkil eder. Mizaçları biraz kaprislidir. Akıllarına eseni yapmaktan nefislerini güç alıkorlar. Bazen karşılarındaki iyilik edenleri kaba ve sert hareketleriyle şaşırtırlar. Para hususunda müthiş şansları vardır. Hangi işe atılsalar muhakkak surette kazanırlar. Hatta bazen yanlış hareket bile yaparlar. Eğer o iş paraya dayanıyorsa yine netice kendi lehlerine olur. Bazen şanslarına güvenip fazla müsriflik yaparlar. İşte o zaman kolaylıkla kazanmış oldukları parayı yine büyük bir kolaylıkla ellerinden çıkarırlar. Sık sık aşık olurlar. Her defasında bu defa hakiki aşkı buldum diye sevinirler. Büyük bir imanla buna inanıp bağlanırlar fakat yeni bir aşka başlayınca veya rastlayınca eskisini hemen unuturlar. Yalnız hayatta bir kere de samimi ve ciddi bir aşkla karşılaştılar mı bunu ebediyete kadar sürdürürler.

Balık burcunun karşısına Koç burcundan bir kadın veya erkek çıkarsa o zaman mesut bir yuva kurabilirler.

Bu burçlar ve yıldızlar bahsine son verirken bu ilmin alimleri tarafından belli alametlerine dayanarak bir de arzi tip şekli tespit edilmiş olduğundan kısaca onu da buraya dercetmeyi uygun buldum.

ARZI TIP

Balık burcu  kusurlu şekillerle doludur. Orta ruhlu, maddî ve köşeli yüzleri vardır. Sert gözleri üzerine ufki düşen geniş kaşlı, sert bakışlı, geniş ve gayri muntazam bir burun, göze batan bir çehre, toprak rengi bir ten, sert ve kaba bir sesleri vardır.

Ahlakları

Balık burcu kaba ruhlu, icabata karşı vurdum duymaz; beceriksiz, nezaketsiz, çalışkan ve fedakâr olmayan, düşkün zevkli ve geniş bir hırs sahibidir. Mamafih arzi tipte sanatkârlar yetişir. Ancak ince olmazlar, içlerinden alimler çıkar. Ancak tecrübi olmaktan ileri geçemezler. Aşkda maddî, müfrit ve şehvetperesttirler fakat şiddetli ve İhtiraslı severler. İzdivaçta menfaat düşkünü ve fena bir zevç veya zevç olurlar.