Monthly Archives: Mart 2014

Hicri Aylar

Hicrî takvimde kullanılan on iki aya Hicri aylar veya Arabî aylar denir. Allahü Teala buyuruyor ki: “Hakikatte Allah katında ayla­rın sayısı, Allah’ın kitabında -ta gökleri ve yeri yarattığı günden beri- on iki aydır. Onlardan dördü haram olan­lardır. İşte bu en doğru hesaptır. O halde (bilhassa) bun­larda (o haram aylarda) nefislerinize zulmetmeyin.”1 Hicri aylar ile ilgili… Read More »

Er Rahman İsmi İle Dua

Dua insanı Rabbine yaklaştıran en önemli vasıtalardan biridir. Allah’ın  güzel isimleriyle dua etmenin fazileti ise çok büyüktür. Duamızı Esma ül hüsna ile edersek duaya icabet daha çabuk olur Allah’ın izniyle…Her isme ayrı bir dua edilebilir , Er Rahman ismi ile Dua edilmesi de çok faziletlidir. Er Rahman ismi ile duaya örnek olarak aşağıda ki duayı… Read More »

Abdullah B. Abbas’ın Dikkati

Abdullah B. Abbas’ın dikkati sayesinde Peygamber Efendimiz (sav)’den bize bir çok olay nakledilmiştir. Bilindiği gibi öğrenme yollarının en önemlilerinden biri de dikkattir. Abdullah B. Abbas’ın dikkati için de en önemli  vasıflarından biriydi diyebiliriz. Abdullah B. Abbas’ın Allah Resûlü’nü (a.s.m.) dik­katle izler, bu yolla ondan çok şey öğrenirdi. Abdullah B. Abbas’ın dikkati sayesinde unutmayıp bize naklettiği bir… Read More »

Bedir Savaşı

Bedir savaşı ile ilgili Ayet: “Bütün bu toplananlar (müşrikler) hezimete uğrayacak ve arka­larına dönüp kaçacaklardır. ” (Kalem; 45) Bedir savaşı ile ilgili Hadis: Cibril (as), Allah Resûlü’ne gelerek “Siz ehl-i Bedr’e nasıl bakı­yorsunuz?” diye sordu. Efendimiz “Biz onlara Müslümanların en efdali nazarıyla bakıyoruz” cevabını verince, Cibril (a.s) “Biz de Bedr Savaşına katılan meleklere aynı nazarla bakıyoruz”… Read More »

Abdulmuttalib’in Zemzemi Bulması

Bir rüya ile Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in dedesi Abdülmuttalib’in zemzemi bulması en büyük faziletlerinden biridir. Abdülmuttalib’in zemzemi bulmasını Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh), dedesi Abdulmüttalib’in şöyle anlattığını nakletmiştir: “Bir kere ben Hıcr’de (altınoluğun al­tında) uyurken bana biri geldi ve: ’Taybe’yi (o güzel suyu) kaz’ dedi. Ben: ‘Taybe nedir?’ diye sordumsa da o ce­vap… Read More »

Rüyada Peygamber Görmek

Rüyada peygamber görmek , hep hayır, hep iyiliğe işâretle yorumlanır.  Rüyâsmda bir kimse, herhangi bir peygamberi ihtiyar (bir kimse) olarak görse, bu rüyâ, rüyâyı gören kimse için, ra­hatlık ve korkusuzluk ile tabir olunur.  Rüyâsmda bir peygambere bir şey vermek, berekete ermek, mutluluğa kavuşmak ve hasta ise, şifa bulmak gibi gönülün istediği şeylere işârettir, şeklinde tabir… Read More »

Cuma Günü Okunacak Dua

Cuma Günü Okunacak Dua  1 – Mescide Giderken Anlamı: “Allah’ım! Beni sanayönelenlerin en iyilerinden,sana yaklaşanların en yakınlarından ve senden isteyenlerin en fazilet­lilerinden kıl.” (Nevevi,Ezkar, 149,150) Cuma Günü Okunacak Dua  2 – Sabah namazından önce Cuma Günü Okunacak Dua Anlamı: “Kendisinden başka ilah olmayan, diri olan, mah- lukatı gözeten Allah’tan bağışlanmamı dilerim” Enes’ ( r.a) dan:… Read More »

Kıran Haccının Yapılışı

Kıran Haccının yapılışı için Kıran haccı yapmak isteyen kişi ifrad haccı yapan gibi hazırlanıp iki rekat ihram namazı kıl­dıktan sonra: “Ey Allâh! Hac ve umreyi birlikte yapmak istiyorum, onları bana kolaylaştır ve benden kabul buyur” diye duâ eder, sonra telbiye getirir. Böylece umre ve hac ihramına girmiş olur. Hac aylarında veya hac aylarından önce umre… Read More »

Cuma Gecesi Okunacak Sureler

Cuma Gecesi Okunacak Sureler ile ilgili bir çok hadis vardır. Cuma Gecesi Okunacak Sureler ve zikirleri şu şekilde sıralayabiliriz; + Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cıııııa gecesi, Kehf suresini okursa, iki Cuma arası o kimse için nur olur. ” + Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi,… Read More »

Er Rahman İsmi

Er Rahman İsminin anlamı; “Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.” Er Rahman İsmi dünyada ki tüm yaratılanlara iyi,kötü yada müslüman kafir ayrımı yapmadan nimetlerini bütün kullarına veren,rahmetini ve merhametini esirgemeyen anlamındadır. Er Rahman İsmi ile dua; Baktığımız her yerde Senin esmalarının ve Rahman isminin tecellilerini görelim. Seni ve sanatlarını sevelim. Bizlere şumullu… Read More »