Zebur’da Peygamber Efendimizin Sıfatları

By | 19 Mart 2014

zeburda peygamber efendimizin sıfatlarıHz. Davud peygambere inen Kitabın ismi Zebur’dur. Diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi Zebur’da Peygamber Efendimizin (sav) sıfatları ve Hz. Muhammed’in (sav) son peygamber olarak geleceğinden bahsedilmiştir. Zebur’da Peygamber Efendimizin sıfatları  hemen hemen incil ve Tevrat’ta ki kelimelerle anlatılmıştır.

Zebur’da Peygamber efendimizin Sıfatları şöyle anlatılmıştır;

Vehb ibni Münebbih (Radıyallâhu Anh)dan rivâyete göre; muhakkak ki Allâh-u Sübhânehû ve Te’âlâ Zebûr’da şöyle vahyetmiştir:

“Ey Dâvûd! Gerçekten senden sonra bir peygamber gelecek ki ismi Ahmed ve Muhammed olacak! O çok doğru bir Nebi ola­cak! Ben ona ebediyyen gazap etmeyeceğim, o da Bana ebediyyen isyan etmeyecek.

(Farz-ı muhâl Bana isyân edecek olsaydı bile) daha o Bana isyân etmeden önce Ben kendisi için geçmiş ve gelecek bütün günahla­rını (ve zellelerini) bağışladım.