Tövbe Ve İstiğfar Duaları

By | 19 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

Tövbe ve istiğfar duaları Arapçası ;

tövbe ve istiğfar duaları

Tövbe ve istiğfar duaları okunuşu: “Allahümme’ğfirli hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a’lemü bihi minni. Allahümme’ğfirli ciddi ve hezli ve hatai ve ‘amdi ve küllü zalike ‘indi. Allahümme’ğfirli ma kaddemtü vema ahhartü, vema esrartü vema a’lentü, vema ente a’lemü bihi minni, ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhiru, ve ente ala külli şey’in kadir.”

Tövbe ve istiğfar duaları anlamı: “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıkla­rımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğinbütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu ku­surların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahları­mı affeyle! One geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gü­cün her şeye yeter.” (Buhari,De’avat,60;Müslim, Zikir,70)