Tag Archives: yüzde temre

Temre İçin Okunacak Dua

El ve yüzde meydana gelen temrelere“Em ebramü emran feinna mübrimün” (zuhruf 79) Ayeti kerimesi dua olarak okunur. Temreler, sabit kalemle daire içine alınır. Sonra bu ayeti kerime, dua niyetiyle 35 veya 7 kere okunur ve umulur ki Cenabı Hakk’m izniyle temriyeler kaybolur gider.Osman b. Ebi’l As (r.a)’dan Osman (r.a) Müslümanlığı kabul ettiği zamandan beri vücudunda… Read More »