Tag Archives: yasin suresi dinle

Yasin Suresi Arapça Okunuşu

Yasin suresi sureler arasında Kuran’ın kalbi olarak nitelendirilerek önemine dikkat çekilmiş bir suresir. Yasin Suresi Arapça okunuşu ile okumak daha efdaldir. Kuran-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Ba Allah-u Tealanın takdiridir. Her müslümanda ırkı ve dili ne olursa olsun Arapçayı öğrenip Kuran-ı Kerim’i ve Yasin Suresi Arapça okunuşundan okumalıdır. Yasin Suresi Arapça okunuşu ile okuduğumuzu anlamıyoruz… Read More »

Yasin-i Şerif Dinle

Kuran-ı Kerim’i okumak sünnet dinlemek farzdır. Aynı şekilde Yasin-i Şerif  Dinlemekte farzdır. Müslümanlar her vesile ile kendi aralarında cemiyet düzenlerler. Ölüm, doğum,herhangi bir muradın gerçekleşmesi,sınav kazanılması, evlenme, kaza atlatılması vb… cemiyetlerde en çok okunan sure Yasin suresidir. Katıldığımız bu cemiyetlerde eğer Arapçasını biliyorsak hoca ile birlikte bizde Yasin-i Şerif’i takip etmeliyiz. Eğer Arapça okumayı bilmiyorsak… Read More »

Yasin Suresi

Yasin suresi Mekke’de indirilmiştir. 83 ayet 733 kelime 2988 harften oluşan Yasin suresi 22-23 cüzde yer bulunup sure numarası 36’dır.Sure başındaki ilk iki harf olan YA-Sin harflerinden  ismini almıştır.Yasin suresi 3 ana konudan bahsetmektedir.Bu konular belde halkının kıssası,öldükten sonra dirilme ve haşre iman,Allah’ın birliğini gösteren kesin delillerdir. Peygamber efendimizin Yasin suresinin ehemmiyetinden bahsettiği birçok Hadis-i… Read More »

Yasin Suresi Arapça

Yasin Suresi Arapça Yazılışı ;   Yasin Suresi Arapça Yazılışının Türkçe okunuşu; Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm (1) Yâsiyn (2) velkur’ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve… Read More »