Tag Archives: üzüntülü anlarda okunacak dualar

Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Dua

Üzüntülü zamanında kıbleye karşı otur. Ve eline teşbihini al Allah’a yalvar. Subhanallahil azim Ya hayy’ü ya kayyum Ya rahman, ya rahim Birer teşbih çek dua et. Yüce Allah (c.c) senin sıkıntım giderecektir inşallah.

Kederli Ve Üzüntülü Anlarda Okunacak Duâ

Kederli Ve Üzüntülü Anlarda Okunacak Duâ Okunuşu :  “Lâ ilâhe illallâhül azîmül halim. Lâ ilâhe illallâhü Rabbüssemâvati ve Rabbül ardı ve Rabbül arşil kerîm.” Manası :  “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak azim, halim (azamet ve hilm sahibi) olan Allah vardır. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Yalnız arş-ı azam sahibi olan Allah vardır. Allah’tan başka… Read More »