Tag Archives: umreye giderken alınacaklar

Umreye Giderken Alınacaklar

Her Müslümanın kutsal vazifelerini yerine getirmesi lazım gelmektedir. Bu vazifelerden birisi de Hac ziyaretleridir. Müminler, yılda bir kez olmak üzere Hacca giderek kutsal topraklardaki görevlerini tamamlarlar. Ancak günümüz şartlarından ötürü Hacca gidemeyen Müslümanların hiç değilse umre ziyareti gerçekleştirmeleri yerinde bir davranış olacaktır. Farz bir eylem olmasa bile umre yapmanın sevapları da saymakla bitmeyecektir. Bu nedenle… Read More »