Tag Archives: tesbih duasıt

İmam-ı Azam’ın Tesbih Duâsı

Arapça Okunuşu :” Subhanel-ebediyyil-ebed. Sübhanel-vahidül ehad Sübhaned-ferdis- samed-Sübhane rafîüssemai bigayri amed. Sübhane men kalelkalhalka ve ahsahüm aded. Sübhane men kasemel erzaka ve lem yense ehad Sübhanelleziy lem yettehizü sahibeten ve la veled. Sübhanellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekûn lehu küfüven ehad. Sübhane men yeraniye ve ya’rifü mekaniye ve yerzukniy ve la yensani”