Tag Archives: musa as hayatı

Musa (A.S.)

Musa (A.S.)’a gelince: Allah’ın sevgisi, İbrahim Halil’in dostluğu ve Yakub (A.S.)’ın aşkı ve Yusuf (A.S.)’m güzelliği ve Eyyub (A.S.)’m sabrı ve Şuayb (A.S.)’ın şevki ile tamamlanınca İlâhî emir bundan sonra bir peygamber zahir olmasını, Celâli sıfatta bulunmasını ve yoldan sapmışları, dalâlet ehlini kahretmesini iktiza ettirdi. O zaman Mûsâ (A.S.) dünyaya geldi. Mûsâ (A.S.)’ın hakikati ve… Read More »