Tag Archives: hac ve umre kıyafetleri satın al

Hac ve Umre İhtiyaçları

Bilindiği üzere İslamiyet’in farzlarından birisi de Hac ibadetini tamamlamaktır. Aynı zamanda Hac dışında Umre ziyaretleri de gerçekleştirmek, kutsal toprakları görmek ve o manevi havayı hissetmek bakımından oldukça değerlidir. Başta Hac olmak üzere müminler, Hacda ne giyilir şeklinde soruları birbirlerine yöneltmektedirler. Aslında Hac ve Umre ihtiyaçları hemen hemen aynıdır. Arabistan iklimine göre seçilecek kıyafetler ve ibadet esasında giyilecek kıyafetlerde pek… Read More »