Tag Archives: ebu leheb

Ebu Süfyan Oğlu Amr’ın Esareti

     Amr, esir dağıtımında Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in hissesine düşmüştü. Ve onu Hazret-i Ali (R. Anh) esir almıştı. Bir müddet hapiste yattı. Kureyşliler Ebû Süfyana: — «Oğlunun fidyesini Medine’ye gönder, kurtulsun!» dediler. Ebu Süfyan: — .«Bir oğlum Hanzale öldürüldü. Birine de fidye versem, Hanzale’nin kaybolduğu gibi, malım da elden gider!» dedi. Oğlu da hapiste kaldı… Read More »

Ebû Cehil’in Öldürülmesi

    Abdurrahman bin Avf (R. Anh) şöyle nakletmiştir: — Zen Bedir’de cenk ederken Ansar’dan iki civanın ortasmdaydım. «Ne olaydı iş gören iki pehlivanın ortasında olsaydım!» dedim. O iki civan bana: — «Ey amca, Ebû Cehil’i bilir misin?» dediler. — Ben: — «Evet, biliyorum!» dedim. Onu neyleyeceksiniz. Cevap verdiler: — «İşittik ki Resûlullah (S.A.V.)’e çok… Read More »