Sık yemek yemek sağlığa zararlıdır

By | 26 Eylül 2014

namaz-kildiran-seccade

sık_yemek

 

Hastalıkların temel nedenlerinden biri de alınan besinin tamamen sin­dirilmesini beklemeden üstüne başka bir yemek yemektir. Eski ilmihallerde hazmı tamamlanmamış yemeğin üstüne başka bir yemek yemenin haram olduğu bildirilmektedir.Sindirim sistemi belli kurallarla çalışır.

Bu kurallara göre, 200-250 gr. miktarında bir yemeğin sindirimi, mide­de 3-5 saatlik bir süreç geçirdikten sonra ince bağırsaklara inerek tamamla­nır. Buna birinci hazım denir. Yemeğin cinsine, miktarına ve özelliğine gö­re birinci hazmın süresi 6-10 saate kadar uzayabilir. Birinci hazmı geçen besinler bağırsak mukozası ile emilerek kana geçer ve ikinci hazım için ka­raciğere gönderilir

Karaciğer, birinci hazımdan gelen protein, karbonhidrat, yağ gibi besin parçalarını daha küçük parçalara ayırır ve bunların bir kısmından kişinin ta­biatına uygun yağ, glikoz, enzim, protein, vitamin gibi temel maddeler üre­tir. Böylece ikinci hazım tamamlanır ve bu temel maddeler kana geçer,- kandaki görevli hormonlar vasıtasıyla hücreye ulaştırılır. Kanda gerçekle­şen bu işlemle birlikte üçüncü hazım da tamamlanmış olur.

Hücrede, şekerden (glikoz) enerji, aminoasitlerden ise farklı proteinler üretilir. Buna da dördüncü hazım denir.

Midede sindirim tamamlanmadan yenen tek bir lokma midede sindirim sürecini bozar. Bu bir lokma, önceki yemekle karıştığında sindirilemediği için mayalanmaya veya çürümeye yol açar,- midede yanma, ekşime, gaz ve şişkinliğe sebep olur. Mayalanma veya çürüme sonucu oluşan zehirli ve asitli kalıntılar, ince bağırsaklara inerek “Karışık Yemek” bölümünde anla­tılan süreci başlatır.

Midede sindirim tamamlandıktan sonra, yani 3-5 saat sonra, ikinci bir ye­mek yenebilir. Ancak 3-5 saat arayla yemek yendiğinde, organizma dört se­viyede yoğun bir hazım işlemiyle uğraştığından diğer fonksiyonlarda çok zorlanır ve “Fazla Yemek” bölümünde anlatılan durum ortaya çıkar. İkinci bir besin için birinci sindirimin tamamen bitmesini, yani 6-10 saat geçmesini beklemek gerekir. İkinci veya üçüncü hazımdan sonra yemek, yani günde 1- 2 defa yemek (12-24 saat arayla), insan için yeterlidir. İçme konusunda da ölçü aynıdır  Günümüzde insanlar, özellikle kadın ve çocuklar, günün büyük bir kıs­mını sürekli yiyerek geçiriyorlar ve bedenlerini çöplüğe çeviriyorlar. Pey­gamberimiz (s.a.v.) çoğu zaman aç ve susuz dururdu. Hatta üç gece arka ar­kaya karnını doyurduğu olmamıştır. “Geceleyin veya gündüzün ikişer defa yemek illettir” ve ‘Tokken yemek hem hastalık, hem de haramdır”, buyur­muştur.

O halde en önemli sağlık kuralı ve bütün hastalıklara deva olan yegâne “ilaç” iyice acıkmadan yememektir. Eski hekimler de “Hastalık nedir?” soru­suna “Yediğini sindirmeden yemektir” diye cevap vermiştir.