Safer Ayında Çekilecek Tesbihler

By | 24 Kasım 2014

cubbeli-ahmet-safer-ayi-kitap

safer-ayında-çekilecek-tesbihlerSafer ayında musibetlerden korunmak başımıza bela gelmesini önlemek için bu ayda her anımızı ibadet zikir ve tesbihlerle geçirmeliyiz. Safer ayında çekilecek tesbihler belaları önlemek için yapılacak önemli ibadetlerdendir. Safer ayında çekilecek tesbihlerin ne olduğunu bilmeyenler için Safer ayında çekilecek tesbihleri kolaylık olsun diye sizin için şu şekilde sıraladık ;

  •  İlk onbeş gün şu zikre devam edilmelidir:

[Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer.

Vahtim lenâ bis-sa-‘adeti vez-zafer.]

“Allah’ım! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve gali­biyetle bitirmemizi nasip et. Âmin! ”

 

  • Onbeşinden sonuna kadar da şu zikre devam edilmelidir:safer-ayında-çekilecek-tesbihler-

[Allahümme ferricnâ bi-hurûcis-safer.

Vahtim lenâ bil-hayri vez-zafer. ]

“Allah’ım! Safer ayının çıkışıyla bizi ferahlat! Hayır ve ga­libiyetle bitirmemizi nasip et. Âmin! ”

  • Safer ayının son çarşambasında 100 kere tekrarlanmalıdır:

[fa dâfı ‘al-belâyâ idfa  ‘annel-belâyâ fallahü hayrun hâfızan ve hüve erhamür-râhımîn. Inneke ‘alâ külli şey ’in kadir.] “Ey belaları defeden (Allah’ım)! Bizden belaları uzak et. Allahü Teâlâ, korumak bakımından en hayırlıdır. Zâten mer­hamet edenlerin en merhametlisi ancak O’dur.

Allah’ım! Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin.”