Recep Ayının İlk 10 Gününde Kılınacak Namaz

By | 7 Mayıs 2014

Recep ayının ilk 10 gününde kılınacak namaz

Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılı­na­cak 10’ar rek’at Hâcet na­mazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namaz­ların sonlarında oku­na­cak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi ge­ce­lerinde ve bilhassa teheccüd vak­tinde kılınması efdaldir.

Recep ayının ilk 10 gününde kılınacak namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at na­mazı kı­lan­­­lar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kıla­mazlar. Bu na­ma­zı kıla­nın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlüllah Efen­di­miz’in (s.a.v.) berberi, Sel­mân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

Recep ayının ilk 10 gününde kılınacak namazın kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efen­dimiz hür­me­tine, sevgili ayın Receb-i şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların ara­sına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkın­tılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 ih­lâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

Recep ayının ilk 10 gününde kılınacak namazdan sonra, 11 defa

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-ham­dü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemû­tü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” oku­nup duâ edilir.