Peygamberimizin Miraç’ta Karşılaştığı Peygamberler

By | 12 Şubat 2014

Miraç’a çıkarken Peygamberimizin Miraç’ta Karşılaştığı Peygamberler vardır. Peygamberimizin Miraç’ta Karşılaştığı Peygamberler her kat semada ayrı ayrıdır. Berzenci Mevlid-i Şerifinde Peygamberimizin Miraç’ta Karşılaştığı Peygamberler şu şekilde anlatılmışlardır.

peygamberimizin mirata karşılaştığı peygamberler

Sıkıntılı günlerden sonra Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir gece vakti uyanık bir haldeyken Mescid-i Haram’dan alınıp, Mescid-i Aksâ’ya ve onun mukaddes sahala­rına rûhuyla ve bedeniyle götürüldü. Oradan da göklere yükseltildi.

 

Birinci kat semada Adem (Aleyhisselâm)ı gördü ki, onu vakar ve heybet kaplamıştı.

İkinci kat semada çok takva sahibi o ter­temiz Betûl’ün (erkek eli değmemiş bâkire Meryem’in) oğlu İsâ (Aleyhisselâm)’i gördü.

Bir de onun teyzesinin oğlu olan ve daha çocukluk halindeyken kendisine peygamberlik verilmiş bulunan Yahyâ (Aleyhisselâm)ı gördü.

Üçüncü kat semada Yûsuf es-Sıddîk (Aleyhisselâm)’ı bütün güzelliklere şâmil olan sûretiyle gördü (ve onunla selâmlaştı).

Dördüncü katta Allâh-u Te’âlâ’nın, me­kânını yüksek ve yüce kıldığı İdris (Aleyhisselâm)ı gördü.

Beşinci katta İsrailoğulları içerisinde çok sevilen Hârun (Aleyhisselâm)ı gördü.

Altıncı katta Allâh-u Te’âlâ’nın kendisiy­le mükâleme ve münâcat buyurduğu Mûsâ (Aleyhisselâm)’ı gördü.

Yedinci kat semada ise Rabbine kalp ve gönül selametiyle gelen, Rabbinin de kendisi­ni Nemrud’un ateşinden koruyup âfiyete er­dirdiği İbrâhîm (Aleyhisselâm)’ı gördü.