Peygamberimizin Ana Rahmine Düşmesi

By | 25 Nisan 2014

Peygamberimizin ana rahmine düşmesi

Peygamberimizin ana rahmine düşmesi ile bazı bereketli olaylar gerçekleşmiştir. Peygamberimizin ana rahmine düşmesi ile oluşan olaylar şunlardır;

Yeryüzü uzun süre bitki örtüsünden so­yulmuş vaziyette kaldığı için çekilen kıtlığın ardından (Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in annesinin rahm-i şerifine düşmesi bereketiyle) ipek elbiseleriyle donatıldı.

O ânda meyveler birden olgunlaştı, ağaç­lar da kendilerinden meyve koparmak iste­yenlere mahsullerini yaklaştırdı.

(O gece) bütün hayvanlar dile gelip Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in annesinin batn-ı şerifine düştüğü haberini Arapça fasih bir lisan ile Kureyş’e söyledi.

İşte o zaman bütün tahtlar ve putlar yüz­leri ve ağızları üzere düşüverdi.

Doğuların ve batıların vahşî hayvanları ve denizlerin canlıları birbirlerine bu müjde­yi ulaştırdı.

Böylece bütün âlemler onun bi’set (gön­deriliş) haberinin sevinciyle onun (sevinçten sarhoş eden) mânevî şarap kâsesini ardı ardı­na yudumladı.

 

Peygamberimizin ana rahmine düşmesinin Şerh ve izahı

Kâ’buT-Ahbâr (Radıyallâhu Anh)ın beyanına göre;

“Kureyş büyük bir kıtlık ve darlık içindey­ken, Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ana rah­mine yerleşince toprak yeşillendi. Ağaçlar yüklendi, her taraftan onlara bolluk ve bereket geldi. Bu yüzden o sene ‘Fetih ve İbtihac (neşelen­me) senesi’ diye isimlendirildi.” İbni Abbâs ve diğerlerinin (Radıyallahu Anhüm) rivâyetine göre; O gece dünyadaki bütün putlar tersyüz oldu. O sabah bütün kralların dili tutuldu. O gün, içerisine nur girmeyen hiçbir yurt ve mekân ve bu müjdeyi dile getirmeyen hiçbir hayvan kalmadı.

Kureyş’e âit bütün hayvanlar dile gelerek:

“Ka’be’nin Rabbine yemin olsun ki, Muhammed anne karnına düştü. O, dünyanın emânı (güvencesi) ve halkının güneşidir” deyiverdi.Dünya krallarından her birinin tacı tahtı tepetaslak hale geldi. Şarkta yaşayan hayvanlar, batının canlıları­na koşup sevinçli haberler verdi. O gece hiçbir mekân karanlıkta kalmayıp, hepsine nur girdi.