Peygamber Efendimiz ve Hacerül Esved

By | 6 Şubat 2014

hacerül esved

Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem otuz beş yaşına bâliğ olduğunda, Kureyş Ebtah vâdisine mahsus kuvvetli seller nedeniyle duvarları çatladığı için Ka’be’yi yeniden binâ etmeye başlamıştı.

(İnşaat devam ederken) O sırada Hacerül Esved’i kaldırıp yerine koyma hususunda aralarında çekiştiler ve herkes onu yerine kaldırma işinin kendisine verilmesini büyük bir umut içerisinde taleb etmeye başladı.

Derken laf, söz büyüdü ve savaş andı içti­ler. Kabile taassubu böylece gücünü bir daha göstermiş oldu.

Sonra birbirlerini insafa çağırarak bu işi isâbetli ve teennîli bir rey sâhibine ısmarla­dılar. O da Ka’be’nin hizmetçileri olan Benî Şeybe’ye âit kapıdan ilk giren kişinin hakem olmasına hükmetti.

O sırada ilk giren Nebi Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem olunca: “İşte bu emin kişidir, hepi­miz onu kabul ederiz ve hükmüne rızâ göste­ririz” dediler.

Sonra Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e bu zor işte hüküm sahibinin ve yetkilinin ken­disi olmasına rızâ gösterdiklerini bildirdiler.

Böylece Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Hacerül Esved’i bir elbisenin içine koyup yer­leştirdi ve yükseleceği yere kadar bütün kabi­lelerin onu birlikte kaldırmalarını emretti.

Onlar onu o binânın köşesindeki yerine kadar kaldırdıklarında Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem kıymetli eliyle Hacerül Esved‘i şu andaki yerine yerleştirdi.

Sonra da onu yerinde sâbitledi.