Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri 2014

By | 20 Ocak 2014

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri 2014

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri 2014‘te Berzenci Mevlid-i Şerifi kıraatıda yapılan etkinlikler arasında bulunmaktadır.Faziletine ulaşmak için Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri 2014  te okunan Berzenci Mevlidi Şerifinin tercümesini bizde sizlerle paylaşmak istedik

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla!

Bana lütfettiği ve ihsan buyurduğu im­kânlardan istifade ederek ve feyz-u bereket­lerinin bolca yağmasını istirhâm ederek mevlid-i şerîf kıssası hakkındaki yazılarıma Zât-ı ‘Aliyye’nin ismiyle başlıyorum.

İkinci olarak, güzel şükür vasıtalarını kullanıcı olduğum halde, kaynakları kolay ve âsân olan büyük bir hamdi ifade ediyorum.

Yaratılışı öncelik ve birincilikle mevsuf olup, kıymetli atalarının yüzlerinde ve alınlarında dolaşan o yüce nur sahibine de salât-ü selâm ediyorum.

Böylece şirkten ve günahtan tertemiz olan Ehl-i Beyt’e has olup, sahâbeye, etbâ’a ve onu seven herkese şâmil olan bir rızâ bahşetme­sini (cümlemiz hakkında) Allâh-u Te’âlâ’dan talep ediyorum.

Allâh-u Te’âlâ’dan (hepimizi) açık ve par­lak olan İslam yollarına hidâyet buyurmasını, hata edilecek mevzilerde ve yanlış yollarda sapıtmaktan korumasını niyaz ediyorum.

İşte şimdi takılarıyla kulakların donatı­lacağı neseb-i şerîf cevherlerini nazm ederek Mevlid-i Nebevî kıssasıyla alâkalı o pek güzel ve şâheser kaftanları neşrediyorum.

Bunu yaparken de Allâh-u Te’âlâ’nın kudretinden ve kavî olan kuvvetinden yar­dım alıyorum.

Zîra şu bir gerçektir ki Allâh-u Te’âlâ’nın ‘ismet ve tevfîki (koruması ve muvaffak kılma­sı) olmadan hiçbir günahtan dönülemez, hiç­bir ibadete de kuvvet bulunamaz.

“Ey Allah! Onun değerli kabrini ıtırnâk eyle, Salât-ii selamdan hâsıl olan hoş kokular ile.”

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri 2014  te okunan Berzenci Mevlidi Şerifinin tercümesinin 1.kısmını yayınladık , okuyanların Berzenci Mevlidi Şerifinin faziletlerine ermesini dileriz.