Karışık yemek yemek

By | 26 Eylül 2014

kuran

179263_gida-sofra-ziyafet-sebze-meyve-yemek-masa-kahvalti

Peygamberimiz (s.a.v.) balık, yumurta, et ve süt ürünlerini birlikte, hat­ta, bir            hayvanın  etini başka hayvanın eti veya yağı ile birlikte yememiştir.

Mizaca uymayan veya birbirine uygun olmayıp, hazmı için ayrı enzim­ler  gerektiren yemekler birbiriyle karıştığında sindirilemeden çürür.Mesela,  karbonhidratlar ile proteinler, süt ürünleri ile balık, birkaç inekten sağılarak  karıştırılan süt, karışık et (örneğin, aynı cinsten iki fark­lı hayvanın eti, bir  hayvanın eti ile bir diğerinin yağı, dana ile tavuk eti ve­ya aklınıza gelebilecek  herhangi bir et kombinasyonu) , balık ile et, karışık yağlar (örneğin, koyun ile  tavuk yağı, katı yağ ile sıvı yağ) birbirlerine zıt­tır.

Bunların parçalanabilmesi için ihtiyaç duyulan enzimler birbirine zıt­tır.Bu zıtlık,  enzimlerin üretilmesine engel olur ya da üretilen enzimlerin birbirini yok etmesine sebep olur ve yenen yemek sindirilmeden mayalan­maya veya çürümeye başlar. Bu, midede saatler süren bir işlemdir ve ba­ğırsaklarda da devam eder. Yemekten sonra kanda lökositin yükselmesi bu sebepledir.

Çürüme veya mayalanma sonucu oluşan zehirli ve asitli kalıntılar ba­ğırsaklarda yaşayan faydalı mikropları öldürür, sinir uçlarını zehirleyerek bağırsakların hareketini yavaşlatır ve kabızlık ortaya çıkar. Beslenmedeki hatalar devam ettikçe bağırsak duvarları kanalizasyon boruları gibi zehir­li, yağlı atıklarla kaplanır, bağırsaklar genişler, cepler oluşur. Ceplerde dış- kısal taşlar toplanır ve yıllarca orada kalır. Bağırsakların iç zarında yer alan ve görevi zehirli kalıntıları kana karıştırmadan dışarı atmak olan tüycükle- ri çürütür. Tüycüklerin çürümesiyle kelleşen bağırsaklarda yaralar oluşur. Böylece bağırsakların iç dokuları, faydalı maddelerin yanısıra zararlı, tok­sik maddeleri de kana karıştırır. Zararlı maddeler kılcal damarlardan doku sıvılarına kolayca geçerek hücreye ulaşmaya çalışır. Ancak hücreler, sağ­lıklı olduğu sürece, zararlı maddeleri içeri almakta direnir.

Beslenme hata­ları devam ettikçe zararlı maddeler hücre duvarına ve hücreyi korumakla görevli mekanizmalara saldırır ve zamanla onları yıpratır. Hücrenin koru­ma mekanizması bozulunca besinlerle beraber zararlı maddeler de hücre içine geçerek hücrenin fonksiyonunu (enerji ve gerekli maddelerin üreti­mi) bozar.