İslamiyetin İlk Yılları

By | 10 Şubat 2014

müslümanlığın ilk yılları

İslamiyetin ilk yıllarında Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’­in ve ashâbının ibadeti  gizli vaziyet­te sürüp giderken nihâyet: “Emrolunduğun şeyi haykır!” (Hicr Sûresi:94’den) âyet-i kerîmesi kendisine indirildi, artık ondan sonra o, halkı Allâh’a açıkça davete başladı.

İslamiyetin ilk yıllarında Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem onların bâtıl ilahlarını (taptıkları putları) ayıp­layıp bir olan Allâh’dan gayrine ibadetin terkedilmesini emredinceye kadar kavmi ondan uzaklaşmadı ama o bunu yapınca artık müş­rikler ona karşı açıkça düşmanlık ve eziyet yapmaya cüret ettiler.

İslamiyetin ilk yıllarında Müslümanların sıkıntısı şiddetlenince on­lar (peygamberliğin) beşinci sene(sin)de Necâşî’nin bulunduğu tarafa hicret ettiler.

Artık ondan sonra amcası Ebû Tâlib onunla daha çok ilgilendi, müşriklerden her biri de o(nun amcası)ndan korktukları için kendisinden sakındılar.

O günlerde Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem>e ilk önce gecenin bazı saatlerinde kı­yam yapması (namaz kılması) farz kılındıysa da sonra Allâh-u Te’âlâ’nın:

“Ondan kolaya geleni okuyun ve namazı hakkıyla kılın” âyet-i kerîmesiyle bu hüküm neshedildi ve sonrasında iki rekat sabah vak­tinde, iki rekat da akşamleyin namaz kılması Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e farz kilindi.

Daha sonra mîraca götürüldüğü sene beş vakit namazın farz kılınmasıyla bu da neshedildi (kaldırıldı).