İncil’de Peygamber Efendimiz

By | 13 Mart 2014

incilde peygamber efendimiz

İncil’de Peygamber Efendimiz‘den  (sav)nasıl bahsedildiği en çok merak edilen konulardan biridir.İncil’de Peygamber Efendimiz (sav) ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İncil’de Peygamber Efendimiz‘in (sav) sıfatlarının nasıl olduğuna dair Berzenci  Mevlidi Şerifi’nde şöyle nakledilmiştir.

“İncîl’de Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in evsâfını: ‘O, kısa da değildir, uzun da değildir, bembeyazdır. Dokunmamış yünden iki aba sahibidir, iki omuzu arasında mühür vardır. O çoğu kere sırtını ve baldırlarını bir şeyle bağlayarak oturur.

Sadakayı kabul etmez, merkebe ve katı­ra biner, koyun sağar ve yamalı entâri giyer. İşte her kim bunları yaparsa muhakkak ki o kibirden uzak olmuştur. O da bunları ya­par! O İsmâ’îl (Aleyhisselâm)ın zürriyetindendir, ismi Ahmed’dir!’ diye okudum.” (ibni Sa’d, et-Tabakâtul-kübrâ: 1/363; İbni Asâkir, Târîh-u Medînet-i Dımeşk, 3/389-390; Süyûtî, ed-Dürru l-mensûr:6/620)