İlk Peygamber Kimdir ?

By | 3 Nisan 2014

ilk peygamber kimdir

Peygamber ; Allah (c.c.) tarafından insanlar içinden seçilmiş ve görevlendirilmiş, her açıdan günahsız,hatasız ve güvenilir kişiler olup,insanlara dinin hükümlerini tebliğ eden, öğreten, duyuran haberci ve elçidir. İnsanlık tarihinin başlangıcı peygamberlik tarihinin de başlangıcıdır. İlk Peygamber aynı zamanda ilk insandır. Burdan da anlaşılacağı gibi İlk Peygamber Kimdir sorumuzun cevabı ilk insan olan Hz. Adem (a.s.) ‘dır.

İlk peygamber kimdir sorumuza Kuran-ı Kerimde de ayetlerle cevap verilmiştir. Kuran-ı Kerim’de ki ilk peygamberle ilgili ayetler şu şekildedir;

“Hani Rabbin Meleklere: ‘Muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim.’ demişti…”(Bakara, 2/30)
“O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan eşini var etti. Onu (eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de bununla (bir süre) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah’a dua ettiler: “Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun şükredenlerden olacağız.” (A’raf, 7/189)
“Şüphesiz, Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra ona “ol” demesiyle o da hemen oluverdi.” (Al-i İmran, 3/59)
“Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.” (Al-i İmran, 3/34

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz Adem (a.s.) aynı zamanda tüm insanların babası sayılmaktadır.