Hz.Ömerin Müslüman Oluşu

By | 1 Ocak 2015

hz.ömerin-müslüman-oluşuHz.Ömerin Müslüman Oluşu; Abdullah, Hz. Ömer Müslüman olduğunda henüz beş-altı yaşla­rında bir çocuktu. Yaşının çok küçük olmasına rağmen güçlü bir zekâya sahip olduğu için olup biten her şeyi fark ediyor ve anlıyor­du. O günlere ait pek çok anısı olan Abdullah b. Ömer, babası Hz.Ömerin Müslüman Oluşu şöyle anlatır:

“Babam Ömer b. Hattab Müslüman olunca, çevresinde bulunan­lara:

–           Hangi Mekkeli duyduklarını en hızlı şekilde insanlara ulaştı­rır, diye seslendi. Onlar:

–           Cemil b. Ma’mer, dediler. Babam dışarı çıktı. Ne olacağını çok merak ediyordum. Babamı gözetlemek için bende onun ile birlikte dışarı çıktım. O sırada gördüklerimi anlayacak yaşta bir çocuktum. Babam Cemil’in yanma gidince:

–           Ey Cemil! Biliyor musun ben Müslüman oldum? Muhammed’in dinine girdim, dedi. Daha babam sözünü bitirmemişti ki adam yanımızdan ayrılarak uzaklaştı. Babam onu ben de babamı takip ettim. Adam Kâbe’ye varınca bağırmaya başladı:

–           Ey Kureyşliler! Ömer dinden dönmüş! Babam:

–           Yalan söylüyorsun, ben Müslüman oldum, dedi.”[1]

[1] Ibnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 3080, Hz.Ömerin Müslüman Oluşu