Haşimoğullarının Fazileti

By | 7 Nisan 2014

haşimoğullarının fazileti

Muhammed ibni Ali (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edildiği üzere Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Hâşim’ in ve Haşimoğullarının faziletini be­yan sadedinde:

“Şüphesiz Allâh (insanlar içerisinden) Arapları seçti, sonra onlar arasından Kinâne Kabîle’sini seçti.Sonra onlardan Kureyş Boyu’nu seçti, sonra onlardan Hâşim Soyu’nu seçti.Sonra Hâşim Oğulları içerisinden de beni seçti” buyurmuştur. (Bevhakî, es-Sürıenü ’l-kiibrâ, no: 14139, 7/134)

Âişe (Radıyallâhu Anhâ)dan rivâyete göre Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Cebrâîl (Aleyhisselâm)ın Haşimoğullarının fazileti hakkında şöyle dediğini nakletmiştir:

“Doğuların batıların altını üstüne getir­dim. Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den daha üstün bir adam bulamadım.Hâşim Oğulları hânesinden daha üstünbir hâne de görmedim.” (Taberânî, el-Mu’cemu’lEvsat, no:6285, 6/237)

Haşimoğullarının faziletiyle ilgili bize naklesilenler bunlardır.