Hac Ve Umre Malzemeleri

By | 25 Eylül 2014

hacveumremalzemeleriHac; Kelime olarak yönelmek, kastetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek anlamlarına gelmektedir.  Terim olarak ise, Belirli bir zamanda, usulüne uygun olarak, ihrama girdikten sonra, Arafat’ta vakfe yapmak, Kabe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir İslâm’ın beş esasından biri olan hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de; “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi ziyaret etmeleri, Allâh’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” buyurulmuştur.  Hz. Peygamber de; “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun Elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” buyurmuştur. Ayrıca hadislerinde haccın önemini ve yararlarını belirtmiş, nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir.

hac ve umre malzemeleri nin rahatlıkla bulunuyor olması sevindiricidir. Hac yada umre ziyaretlerini yapacak olanlarımız; hac ve umre malzemeleri ni tedarik ederek uygun şartları sağlamış olmaktadırlar. hac ve umre malzemeleri ni internet alışveriş sitelerinden, dini ürün satış mağazalarından bulabilirsiniz. Dini ürün satış sitelerinden birisi olan; ihvan.com.tr adresinden hac ve umreye dair tüm eksiklerinizi tamamlayacak ürünlere ulaşarak, sipariş verebilirsiniz.