Güneş Doğarken Okunacak Dua – Nihat Hatipoğlu

By | 8 Ocak 2014

Güneş Doğarken Okunacak Dua Arapçası;

Güneş Doğarken Okunacak Dua Okunuşu;

(Elhamdü lillahillezi cellelene’l-yevme afiyetehu, ve cae bi’ş-şemsi min matlaiha. Allahümme asbahtü eşhedü leke bima şehidte bibi linefsike, ve şehidet bihı melaiketüke ve hameletü arşike ve cemiu halkıke enneke entellahü la ilahe illa ente’l-kaimü bil kisti,la ilahe illa ente’l-azizü’l-hakim, üktüb şehadeti ba’de şehadeti melaiketike veuli’l-ilmi. Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selemu ve ileyke’s selamü, es’elükeya zel celali vel ikrami en testecibe lena davetena, ve en tu’tıyena rağbetena, ve en tuğnina ammen ağneytehu anna min halkıke. Allahümmeslıh lı dınillezi hüve ısmetü emri, ve eslıh lı dünyayelletı fıha maişeti, ve eslıh lı ahiretilletı ileyha munkalebi)

güneş doğarken okunacak duak nihat hatipoğluGüneş Doğarken Okunacak Dua Anlamı: “Hamdolsun o Allah’a ki bugün bize afiyet verdi, güneşi doğudan çıkardı.Allah’ım! Sen kendine ne ile şahitlik etti isen; meleklerin, arşını taşıyanlar ve bütün yaratıklar ne ile şahitlik ettilerse, ben de aynısı ile şahitlik ederim. Senden başka ilah olmayacağına şahitlik ederim.Adaleti ayakta tutan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen aziz ve hakimsin.Meleklerinin ve ilim sahiplerinin şahitliklerinden sonra benim şahitliğimi yaz. Allah’ım! Sen selamsın,selam şendedir,selam sanadır. Ey celal ve ikram sahibi! Senden dualarımızı kabul etmeni, istediğimi­zi vermeni ve bizi yaratıkların içinde ihtiyaçtan kurtardıklarına muhtaç etmemeni isterim. Allah’ım! İşimin dayanağı olan dini­mi ıslah et,geçimimi temin ettiğim dünyamı ıslah et. Son vara­cağım yer olan ahiretimi ıslah et.”