Duada Tevazunun Önemi

By | 1 Aralık 2014

duada-tevazunun-önemiDuada Tevazunun Önemini Ayet ve kıssa örnekleri ile şöyle açıklayabiliriz;

Allah’ın yüceliğini hiç kimse idrak edemez. O’nun yü­celiğini anlamaları akıl sahiplerini hayrette bıraktı, akıllar da aciz kaldı.

“Rabbimiz her gece dünya semasına iner: “Dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. İstiğfar eden yok mu, affedeyim. Şifa isteyen yok mu, şifaya kavuştura­yım.” kudsi hadisi O’nun kadrinin yüceliğine bir delildir.

Alçak gönüllülüğün çekirdeği, Allah’ın buyruklarını ka­bul, büyüklenmenin çekirdeği ise Allah’ın buyruklarını ka­bul etmemektir. Aşağılıkların en aşağılığı Hakk’ın emirleri­ni kabul etmemektir. Allah Teâlâ, Kur’an’da:

“Ona Allah’tan kork denince, kibri ona günah işle-

tir, artık ona cehennem yetişir. Cehennem ne kötü bir yataktır.” buyurmuştur.

Allah’ın yüceliği karşısında nefsini küçültüp, mahlûkata karşı tevazu gösterenin kadrini, Hakk Teâlâ insanlar arasın­da yüce kılar.

Cenab-ı Hakk, Hazreti Musa’ya sordu:

–     Niçin seni peygamberlikle rızıklandırdım?

–     Ya Rabbi! Sen daha iyisini bilirsin.

Allah Teâlâ: “Sen koyun otlatırken onlardan biri sü­rüden kaçtı. Sen onu yakalamak için çok yoruldun. Ya­kaladığında ona vurmadın: “Ey miskin, beni de kendini de yordun.” dedin. İşte o anda ona karşı olan merhame­tinden dolayı sana peygamberlik hüllesini ihsan ettim.”