Çocukların Arasında Adaleti Gözetmek

By | 10 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

Heyecanlanmamak İçin DuaResûlullah sallallâhu aleyhi vesellem erkek ya da kız çocuğu ayırt etmeksizin ço­cuklara karşı adaletli olmayı emretmiştir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde, “Allah’tan korkun ve çocuklannız hakkında adaletli olun.” diye emretmiştir.

 

Açıklama:

Zira adalet çocuklar arasında meydana gelebilecek haset ve nefret duygula­rına engel olduğu gibi kardeşler arasında muhabbet ve sevgi bağını güçlendirir. Bununla beraber çocuklar arasında gözetilen adalet çocukların anne ve babası­na karşı da iyi davranmasına sebep olur.

w Enes’in radıyallâhu anh anlattığı bir olayda Resûlullah’ın huzurunda oturan bir adamın yanına önce erkek çocuğu gelir. Adam onu öper ve dizine oturtur. Daha sonra kız çocuğu gelir fakat adam kız çocuğu ile ilgilenmeksizin onu önüne oturtur. Bunun üzerine Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurur: “Size tavsiye ederim ki, çocuklarınızı eşit tutun.”

Açıklama:

Görüleceği üzere burada Resûlullah çocuklara karşı ilgi ve alaka bakımın­dan eşit davranılmasını istemiş, birini öperken diğerine karşı ilgisiz kalmaktan nehyetmiştir. Aynı şekilde çocuklara karşı bağışta bulunurken de adalet ilkesini gözetmeyi Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- emretmiştir.