Çocukları Güzel Ahlaka Yönlendirmek

By | 10 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

kuran-kurs-çocukResûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocuklara karşı çok şefkatli davranır ve bu şefkati ile onları devamlı surette güzel ahlaka yönlendirirdi.

Enes b. Malik anlatıyor: Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- buyurdu ki, “Ey Evladım! Kalbinde kimseye karşı kin ve nefret duygusu taşımadan sabahlamayı ve akşamlamayı becerebilirsen bunu yap.” Ve daha sonra şöyle devam etti: “İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi ihya ederse bu bana olan sevgisin- dendir. Kim de beni severse cennette benimle beraber olacaktır.”

Açıklama:

Allah’ın rahmeti üzerine olsun ey kardeşim! Resûlullah’ın sabah akşam; ha­yatın bütününde çocukları nasıl güzel bir ahlak üzere terbiye ettiğine bir bak. Ger­çekten Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- ümmetin çocuklarını Allahu Tealâ’nın şu ayeti üzere terbiye ediyordu:

“O halde akşama girdiğiniz zaman da, sabaha girdiğiniz zaman da teş­bih Allah’ındır, (daima O, teşbih edilir). Göklerde ve yerde, ikindileyin

de, öğleye erdiğiniz zaman da hamd O’na mahsustur. ”

Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- ümmetin çocuklarını öyle bir güne hazır­lıyordu ki, o günde selim bir kalp ile Allah’ın huzuruna çıkma dışında ne mal/ mülk, ne de evlat fayda vermeyecektir. İşte Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- bu­nun için ümmetin çocuklarının hayatlarının bütününde, kalplerinin kin ve nefret­ten uzak, saf ve tertemiz bir şekilde olması için özen gösteriyordu.

Ya bizler! Bizlere ne oldu ki, çocuklarımızın kalplerini İslâmî ahlaktan, örf ve gelenekten uzak tutuyoruz. Çocuklarımızın dillerini sabah “günaydın”, akşam da “tünaydın, iyi akşamlar” gibi müslümanlara ait olmayan boş temennilerle doldurmuşuz.

La havle vela kuvvete ila billahil aliyyil azim!

İbnu-1 Kayyim (rahimehullah) derki: “Çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu şey güzel bir edep üzere eğitilmesidir. Çünkü eğitmen çocuğu hangi yöne yöneltirse çocuk o şekilde büyür. Şayet çocuk, kızgınlık, sıkıntı, dik kafalılık, acelecilik, hevasına uymak, tutarsızlık, huysuzluk, açgözlülük, hırslılık gibi kötü ahlak üzerine eğitilirse bunu gidermek zordur. Zaman içerisinde bu hasletler öz benliğinde yer eder. Her ne kadar bazı zamanlarda bu kötü hasletler çocuğun üzerinde görül­mese dahi mutlaka bir gün farklı şekillerde tezahür edecektir. Toplumun gene­linin ahlakî yönden sorunlarının olmasının en büyük sebebi bozuk bir terbiye üzere yetişmesinden kaynaklanmaktadır.