Çocuklara Karşı Güzel Muamelede Bulunmak

By | 10 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

kahkahaResûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocuklarla ilişkiler konusunda hiç şüp­hesiz ki en güzel örnektir. Sahih rivayetlere baktığımız zaman Resûlullah’ın ço­cuklara karşı devamlı surette güler yüz gösterdiği, onları öptüğü ve babalarını da onları sevmeye ve onlara karşı güzel muamelede bulunmaya teşvik ettiğini görmekteyiz.

Ebu Hureyre’den radıyallâhu anh rivayet edilen bir başka hadiste Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem, bir gün Hz. Haşan’ı öptüğü sırada yanında bulunan Ekra b. Habis radıyallâhu anh, “Benim on tane çocuğum var. Ama hiç birisini öpmüş değilim” demiştir. Bunun üzerine Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem ona dönerek şöyle demiştir: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”

• Hz. Aişe’den radıyallâhu anh gelen diğer bir rivayette ise Resûlullah’ın bu olay üzerine şöyle dediği rivayet edilir: “Eğer Allah senin kalbinden merhamet duygusunu kaldırmışsa (çıkarmışsa) ben sana ne diyebilirim ki?”

Açıklama:

İşte nebevi öğreti… Cahiliyenin bütünüyle hüküm sürdüğü bir çağda utanç vesilesi olarak kabul edilen kız çocuklarına karşı Resûlullah’ın getirdiği öğreti.. Kız çocukları asla bir utanç vesilesi değildir. Bilakis onlar kendilerine karşı şefkat ve rahmetle davranan ebeveynleri için cehenneme karşı bir perdedirler.