Çocuğun Sünnet Edilmesi

By | 10 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

sünnetResûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocukların sünnet ettirilmesine olduk­ça özen gösterirdi. Ebu Hureyre’den radıyallâhu anh rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Beş şey fıtrattandır: Hıtân (sünnet olmak), etek traşı, koltuk altı kıllarının alınması, tırnakların ve bıyıkların kesilmesi.”

Açıklama:

Fıtrat kelimesi, geçmiş nebilerin ve şeriatlerin üzerinde ittifak ettikleri ve bi­zim de uymamız icab eden dini esaslardandır. Sünnet olmakta geçmiş şeriatler- den beri var olan bir dini esastır. Bir kısım hadislerde belirtildiği üzere sünnetin ilk teşri olması Ffz. İbrahim ile başlamıştır.

Yahya İbnu Saîd, Saîd İbnu’l Müseyyeb’ten (rahimehullah) şöyle rivayet etmiştir:

“Hz. İbrahim (aleyhisselâm), misafir ağırlayan ilk kimse idi. Keza o ilk sünnet olan kimseydi. Bıyığını kesenlerin ilki, saçında aklık görenlerin ilki de o idi.”

Sünnet ameliyesi bizim şeriatımızda da ehemmiyetini korumuştur. Öyle ki bazı alimlere göre sünnet olmak vacip ve hatta farz olarak telakki edilmiştir. İmam Şafi “Buluğ çağma ermeden önce çocuğu sünnet etmek velisinin üzerine vaciptir” demiştir.

Çocuğun ne zaman sünnet ettirileceği hususu alimler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Bazı hadisler doğumun yedinci gününde tesbit etselerde cumhur bunu müstehab olarak anlamıştır. İbn-i Abbas’tan gelen rivayette ise, sünnet olma yaşı çocuğun idrak etme yaşından sonraya bırakılmıştır. İbnu Cübeyr (rahimehullah) anlatıyor:

“Hz. İbnu Abbâs’a -radıyallâhu anh-: “Resûlullah’m ruhu kabzedildiği vakit sen ne kadardın?” diye sorulmuştu şu cevabı verdi: “O gün ben sünnetliydim… Ve erkekleri idrak edinceye kadar sünnet etmezlerdi.”