Abdullah b. Abbas’ın Hadisleri Öğrenmesi

By | 16 Nisan 2014

Abdullah b. Abbas'ın Hadisleri Öğrenmesi

Abdullah b. Abbas’ın Hadisleri öğrenmesi en çok dikkat ettiği konulardan biriydi. Abdullah b. Abbas’ın Hadisleri öğrenmesiyle ilgili bir çok rivayet bizlere ulaşmıştır. Abdullah b. Abbas’ın hadisleri öğrenmesiyle ilgili Abdullah b. Abbas kendisi şöyle anlatıyor:

“Biraz araştırınca Allah Resûlü’nün (a.s.m.) hadislerinin geneli­nin Medineli sahabelerin yanında olduğunu gördüm. Bu hadisleri öğrenmek için sürekli yanlarına giderdim. Birinin yanma gittiğim­de uyuyorsa, onu uyandırmayıp kapısının önünde beklerdim. As­lında istesem uyandırırdım, bundan dolayı herhangi bir problem olmazdı. Ama ben böyle yapmaz kapının önünde oturur, sahabenin uyanmasını beklerdim. Bu arada rüzgâr eser, yüzüm gözüm toz toprak olurdu. Sahabe uyanıp beni o halde görünce,

–            İyi yapmamışsın, geldiğini bana bildirseydin ya! derdi.

–            İşlerini gördükten sonra görüşmemiz daha iyi olur, diye dü­şündüm, der sormak istediklerimi sorup yanından ayrılırdım.”[1]

Bazen, bir meseleyi iyice teyit etmek için Allah Resûlü’nün (a.s.m.) sahabelerinden otuz kişiye sorduğum olurdu.[2]

Başlangıçta en fazla Übey b. Ka’b ve Zeyd b. Sâbit’ten hadis öğ­rendi. Daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin takdir ettiği talebelerin­den oldu.[1] İbn Sa’d, Tabakât, 2/368.

[2] Zehebî, Siyer, 3264.