Evliyalar

By | 22 Mayıs 2014

EVLİYalar

Evliyalarla ilgili Ayet: “Allah’ın velî kullan için korku ve tasalanma söz konusu değil­dir. Velîler o kimselerdir ki O’na iman edip, emirlerine aykın hareketler­den sakınırlar.” (Yunus; 62-63)

Evliyalarla ilgili Hadis: “Onlar öyle kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah’ı hatırla­tırlar.” (İbn Mâce, Zühd, 4)

Evliyalarla ilgili Hikâye: Çocuktan Şaşırtan Şükür Tarifi

Bağdat ‘ta doğup yetişen İbn Muhammed Ebû’l Al- Cüneyd Kasım’ın dayısı ve aynı zamanda da yetiştiricisi Seriyyü’s Sakati baharat ve tuz ti­careti yapmaktadır.

Dayısı vesilesiyle, küçük yaşlanndan itibaren ilim çevrelerinin içinde­dir Cüneyd…

İmam Şafiî ’nin öğrencisi olan Ebû Sevr’den fıkıh dersleri alır. Haşan İbn Arefe’den ve başkalanndan hadis dinler, şeri ilimlerde iyice yetiştik­ten sonra tasavvufa yönelip dayısı Seriyyü’s-Sakatî ‘nin , Haris al- Muha- sibî’nin, ve Ebû Hamza al- Muhasibî’nin sohbetlerine katılır.

Şükür mevzuunu konuşurken her biri bir tarif yapar. Bir ara kendi­sine de sorarlar:

“Söyle bakalım, Bağdadlı genç! Şükür nedir sana göre?”

Şöyle cevap verir Hazret-i Cüneyd:

“Şükür, Allah’ın ihsan ettiği nimetlerle Allah’a isyan etmemek, o nimetleri haram olan yerde asla kullanmamaktır!..”

Mâneviyat büyükleri bu kısa ve kesin cevabı pek beğenip, birbirler­ine bakarlarken, içlerinden biri şöyle der:

“Bu misafir, Seriyyü’s-Sakati’nin talebesidir!”

Dayısı Seriyyü’s-Sakati, “Cüneyd, üstadını geçmiştir. Bunu açıkça iti­raf ediyorum, artık müşküllerinizi ona sorabilirsiniz” der.