Monthly Archives: Şubat 2014

Pazartesi Gününün Önemi

Pazartesi Gününün Önemini şu şekilde açıklayabiliriz; Pazartesi, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hicri aylar­dan Rebiü’l-Evvel ayının 12. günü Pazartesi günü sabaha karşı dünyaya geldiğinden ve Kur’ân’ın kendisine indiriliş günü ol­duğundan, diğer günlerden üstün olmuştur ki, Resulullah (Sah lallahü Aleyhi ve Sellem) bu iki nimete şükür için o günü oruç­lu geçirdiğini beyan etmiştir. –                      Pazartesi Gününün… Read More »

Sıkıntı Geçmezse Okunacak Dua

Sıkıntı geçmezse okunacak dua Arapça   Sıkıntı geçmezse okunacak dua okunuşu: “Allahümme inni ‘abdüke, vebnü ‘abdike, vebnü emetike. Ve fi kabdatike. Nasiyeti bi yedike. Madin fiyye hukmüke. ‘Adlün fiyye kadaüke. Es’elüke bi külli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke. Ev enzeltehü fi kitabike. Ev iste’serte bihi fi meknuni’l-ğaybi’ındeke en tec’ale’l-Kur’ane rebi’a kalbi ve celae hemmi… Read More »

Rüyada Makine Görmek

Rüyada Makine Görmek, işe ve san’ata, iyi zamanla­rın yaklaştığına işârettir. Rüyada Makine Görmek normal bir durumda ça­lışan makine görmek, işlerin yolunda gitmekte ve gidece­ğine işâretle tabir olunur.  Rüyada Makine Görmek ve çalışırken kırılan veya bozuk olan makine görmek, çok çalışmanıza rağmen plansız ve proğramsız çalıştığını­zın ve bu sebebden de çalıştığınızdan elinize geçecek pek çok fazla… Read More »

Hac Ne Demektir ?

Hac ne demektir ? “Hac” kelimesi lugatta; “Yönelmek, kastet­mek” anlamlarına gemektedir. Fıkıh terimi olarak hac ne demektir ? ; “Özel bir mekânı, özel bir zamanda, özel bir fiil ile ziyârettir.” Tarifteki “Özel mekân” Kâbe ve Arafat’tır. “Özel zaman” hac aylarıdır. Bu aylar Şevval ve Zilkade ayları, bir de Zil­hicce’nin ilk on günüdür. “Özel bir fiil”… Read More »

Peygamber Efendimizin Yaratılış Özellikleri

Peygamber Efendimizin Yaratılış Özellikleri  ‘Irbâz ibni Sâriye (RadıyallâhuAnh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ben Allâh’ın kuluyum, henüz Âdem çamuru içerisinde yatarken ben pey­gamberlerin sonuncusu olarak Levh-i Mahfuz’da kayıtlıydım. Ben size bu işin izahını haber vereyim, ben babam İbrahim’in (Bakara Sûresi’nin 129. âyet-i kerîmesinde geçen) duasıyım. (O bu… Read More »

İnkar

Ayet: “Onlar, Allah’ın nimetini biliyorlar, sonra da inkâr ediyorlar; on­ların çoğu inkâr edenlerdir.” (Nahl; 83) Hadis: “Bu ümmette hasf (yere batırma), mesh (suret değişmesi) ve kazf (taş yağması) olacak. Bu musibetler kaderi inkâr edenlere gelecek.” (Nafi) Hikâye: İnkârcı ve Âlim Bir inkârcı, âlimin birine şu üç soruyu sorar: “Allah varsa bana gös­ter. Her işi Allah… Read More »

Rüyâda Lâle Görmek

Rüyâda lâle görmek, gönül sevgisi, aşk ile yorumlanır. Bir delikanlının rüyâda lâle görmesi, bir kıza gönülden tu­tulması (âşık olması), bir genç kızın bir delikanlıya gönül sevgisi (âşık olması) ile tabir olunur. Rüyâda lâle görmek mevsimindeyse, iyiye, sevinçli bir habere ve menfaat elde etmeye yorumlanır.  Rüyâsında koparılmış lâleler veya lâle görmek, üzüntü ve kedere işârettir veya… Read More »

Kutlu Doğum Haftası 2014 Teması

Kutlu doğum etkinliklerinde her sene ayrı bir tema işlenmektedir. Kutlu doğum haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önemli olan aynı zamanda sorun olarak düşünülebilecek konuları ülke gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bir hassasiyet ve duyarlılık göstermeyi amaç edinmiştir. Kutlu doğum haftası teması bu yüzden çok önemlidir. Kutlu doğum haftası teması her sene… Read More »

Peygamber Efendimizin Ahlaki Özellikleri

Peygamber efendimizin ahlaki özellikleri Kuran üzerine şekillenmiştir. Peygamber Efendimizin ahlaki özellikleri  için  ” O ” nu görenler başkasında böyle özellikler görmedik, diye tasvir etmişlerdir. İnşallah bizde Peygamber Efendimizin ahlaki özellikleri üzerine hayatımızı idame ettiririz. Peygamber Efendimizin ahlaki özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;   Yürürken, evvelce çıkmış olduğu yüksek bir yerden iner gibi öne doğru meyillenirdi. Mübarek eliyle bir… Read More »

Yalnızlık Duası

Yalnızlık Duası Yalnızlık Duası Okunuşu: “Euzü bi kelimatillahi’t-tammati min ğadabihi ve ıkabihi, ve şerri ıbadihı, ve min hemezati’ş-şeyatini ve en yahdurun.” Yalnızlık Duası Anlamı:  “Gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şey­tanların dürtmelerinden ve bana sokulmaya çalışmalarından Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. ‘O zaman şeytanlar sana zarar vermez ve yaklaşmazlar.’’ (Tirmizi,De’avat,96) Yalnızlık Duası ile ilgili bilgi: Bera b.Azip (r.a.)diyor ki:… Read More »