Tag Archives: hazreti muhammed hayatı özet

Hazret-İ Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı Dördüncü Rivayet

    Bişr bin Bera bin Mağrudun anası der ki: — O Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in hastalığında evine vardım. Sıtma tutmuştu. Harareti haddi aşkındı. Kendilerine: — Yâ Resûlâllah! dedim. Ben hiçbir zaman böyle bir zahmet, ıstırap görmedim. O da şöyle buyurdu: — Benim sıtmam çetindir, serttir! Bu da sevabımın ziyade olmasından ötürüdür. Ey Ümmül Besâsâ! Halk… Read More »

Hazret-İ Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı Üçüncü Rivayet

     Ebû Said-i Hudrî’den (Allah ondan razı olsun) şöyle rivayet edil­miştir: —      Ben Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in huzuruna vardım. Üstü, bir kadife ile örtülüydü. Sıtmanın ateşi o kadifeden dışarı çıkıp fış­kırdığı sanılırdı. Elimizi mübarek tenine dokunduramıyorduk. Şaşır­dık. Resulullah (S.A.V.): —      Belânın en şiddetlisi peygamberlerin başına gelir! Ama nebile­rin belâya sevinmeleri sizin verilen bir hediyeye sevinmenizden… Read More »

Hazret-İ Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı Birinci Rivayet

     Muhammed (S.A.V.) ölüm hastalığında o kadar ıstırap çekti ki daima döşeğinde sağa, sola döner, dururdu. Hazret-i Ayşe (Allah o hatundan razı olsun) dedi ki: — Yâ Resûlâllah! Eğer bizim başımıza bu hal gelseydi, ona gazap olmuştur! derdik. Resulullah (S.A.V.) ona şu cevabı verdi: — Yâ Ayşe! Hastalık bana güç, çetin olarak geldi. Her… Read More »

Hazret-İ Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı İkinci Rivayet

    Abdullah bin Mes’ud (Allah ondan razı olsun) der ki: —      Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’i görmeğe gittiğim zaman kendisi­ni sıtma tutmuştu. Ateşi sıcaklığı o kadar artmıştı ki mübarek vücu­duna elimi dokunduramadım. O zaman: . —      Yâ Resûlâllah! dedim. Sıtma size çok hararet vermiş!..O da şöy­le buyurdu: —      Sizden iki kişinin sıtması kadar var!.. Ben de:… Read More »

Hazret-İ Muhammed (S.A.V.) ‘in Hastalığı Neydi?

    Ayşe-i Sıddıka (Allah ondan razı olsun) der ki: — Resulullah (S.A.V.)’in marazı Meymune’nin evinde oldu. Onun nöbet günüydü. Oradan benim evime geldi. Bana da başağrısı gelmişti. Ben: — Ah başım! dedim. Hazret-i Resulullah (S.A.V.): — Yâ Ayşe! dedi. Eğer Ahiret’e gidersen sana ne zarar olur ve ben seni teçhiz ve tekfin ederim. Namazını… Read More »

Hazret-i Muhammed’in Hastalığından Dördüncü Rivayet

      A’lâmül vera (Halkın ileri gelenleri) adlı kitapta şöyle zikredilmiştir: — Peygamber (S.A.V.) mübarek vücudunda rahatsızlık hissettiği zaman ki sefer ayı sonralarında cumartesi ya da perşembe günüydü, Ali’nin (Allah ondan razı olsun) elinden tuttu. Ardında ashaptan birçok kişi ile Baki mezarlığına vardı. Kabir ehline selâm verdi. Bir uzun konuşma yaptı. Sonra ashaba dönerek… Read More »

Hazret-i Muhammed’in Hastalığından Üçüncü Rivayet

    Bu da Ayşe-i Sıddıka’dan (Allah o hatundan razı olsun) nakledil­miştir: —      Bir gece Resul Hazretlerine, Baki mezarlığında yatanlar için mağfiret dilemesi emrolundu. O mezarlığa vardı. İstiğfarda bulundu. Sonra geri geldi. Uykuya vardı. Fermân-ı İlâhî yeniden gelerek: —      Yâ Muhammed, Uhud’a var! Şehitler için mağfiret dile! diye buyurulmuş, Resulullah (S.A.V.) de Uhud’a gidip geldi.… Read More »

Hazret-i Muhammed’in Hastalığından İkinci Rivayet

     Bu rivayet de Abdullah bin Mes’ud (Allah ondan razı olsun) Hazretlerindendir. O şöyle demiştir: — Bir ay önceden Peygamber (S.A.V.) bize haber vererek Ashabının ileri gelenlerini Hazret-i Ayşe’nin evinde topladı. Bize bakıp bakıp o kadar ağladı ki mübarek yüzü gözyaşları ile doldu. Sonra şöyle buyurdu: — Merhaba ey Ashab-ı güzîn! Hepinize merhaba! Allahü… Read More »

Hazret-i Muhammed’in Hastalığından Birinci Rivayet

     Ayşe (Allah o kadından razı olsun) şöyle demiştir: — Zafer ayının gecelerinden bir geceydi. Dünya Serveri (S.A.V.) yatağından kalkıp gitmek dilemişti. Ben: — Yâ Resûlâllah! Anam, babam sana feda olsun, nereye gidiyorsun? dedim. O: — Baki mezarlığında yatanlara mağfiret dilemeye memur oldum, oraya gidiyorum! dedi. Kendisinin azatlısı olan Ebu Müveyhibe veya Ebû Râfi… Read More »

Resulullah (S.A.V.)’İn Hastalığının Başlangıcı

   Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in hastalığı öncesinde bir takım olaylar geçmiştir. BİRİNCİ OLAY ŞUDUR: Oğulluğu ÜSÂME BİN ZEYD’İ, bir Seriyye, yâni küçük bir tabur cengâver düzenleyerek onu bu askerin başına emir (komutan) seçti. Peygamberin hayatını yazanlar (Allah hepsine rahmet eylesin) şöyle bildirmişlerdir ki: Hicret’in 11. yılının safer ayının 26. günü Peygamberimiz (S.A.V.) Müslümanlara şöyle dedi: —… Read More »