Çalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin Dualar

By | 14 Temmuz 2014

hac-umre-seti

Çalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin DualarÇalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin Dualar

Kayıp yada çalınan parayı bulmak için okunacak dua;

Hazreti Ömerin oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını Çalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin Dualar kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kılındıktan sonra şöyle dua eder: “Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.”

Meali : “Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah’ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir.”

Çalınan Çalınan ve Gasbedilen Malın Geri Gelmesi İçin Dualar yada kaybolan bir eşyanızı bulmak için, her gün 25 kere, “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne” duasını okuyabilir. Bulunun caya dek okumaya devam eder. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir.