Category Archives: Fetvalar

Fala Bakmak ve İnanmak Caiz Midir ?

Fala Bakmak ve İnanmak Caiz Midir ? “Fal” kelimesinin aslı “fe’l dir. Bu da, uğur, talih, baht” mânâlarına gelmektedir. “Tefeül” kelimesi de bu­radan türetilmektedir ki, “bir şeyi hayra yormak, Al­lah’tan hayır ve fayda ummak demektir. Tefeül sünnet­tir. Peygamberimiz (a.s.m.) tefeülden hoşlanır, teşe’üm olarak bilinen bir şeyi uğursuz saymaktan da hoşlanmazdı. Şemseddin Sami Kamus’unda “fal” hakkında… Read More »

Mübarek Gecelerde Ölenler İyi İnsan Mıdır ?

Mübarek Gecelerde Ölenler İyi İnsan Mıdır ? Bir insanın yaşantısı, onun inancını, amelini ve şahsiyetini gösteren bir ayna gibidir. Tanımadığımız bir insanla biraz konuştuktan, beraber yolculuk ettik­ten veya bir alışverişte bulunduktan sonra onun hak­kında belli bir hükme varırız; iyi veya kötü adam de­riz. Fakat bir insanın hem iyi taraflarını, hem kötü ta­raflarını biliyorsak, onun hakkında… Read More »

Kuş Besleme ve Akvaryum Bulundurmak Caiz Mi ?

Kuş Besleme ve Akvaryum Bulundurmak Caiz Mi ? Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Gökte süzülen kuş­tan, denizin derinliklerinde yüzen balıklara; rengi ve kokusu ile gülümseyen güzelim çiçeklerden rengârenk uçuşan kelebeklere; birbirinden güzel ağaçları bağrında barındırarak semâya uzanan dağlardan, çağıldayan derelere kadar iç içe, yan yana sıralanan güzellikler… Bu güzelliklerden ve tatlı nimetlerden kuşları Kur’ân-ı Kerim… Read More »

Ağabeyin Kardeşi Üzerindeki Hakkı Nedir ?

Ağabeyin Kardeşi Üzerindeki Hakkı Nedir ? Evvelâ, meseleye iki şekilde bakmak gerekir. Birin­cisi, ağabeyinizin üstelediği meselede haklı olup olma­ması ve meşruiyet sınırını aşıp aşmamasıdır. Şayet haklı bir mesele üzerinde ısrar ediyor, onun yapılma­sında zaruret olduğuna inanıyor, terki halinde aileye, müşterek iş hayatına ciddî bir zarar gelme ihtimalini söylüyorsa, onun kanaatine iştirak edip dediklerini yapmanız gerekir.… Read More »

Saz Eşliğinde Şiir Okumak Caiz Midir ?

Saz Eşliğinde Şiir Okumak Caiz Midir ? Bilindiği gibi pek çok müzik âleti şerde kullanılmak­tadır. Bunlarla, genellikle dinlenilmesi meşru olmayan sesler çıkartılmaktadır. Bu âletleri çalan kimselerin çoğu nefsine ve keyfine düşkün kimseler olarak bilinir. Fakat aynı âletlerden olan meselâ ney, tanbur, ud, ku­düm, bendir ve saz gibi musikî âletlerini İlâhî, kahra­manlık türküleri ve mehter marşlarının… Read More »

Kadınlarla Erkeklerin Folklor Seyretmesi Caiz Midir ?

Kadınlarla Erkeklerin Folklor Seyretmesi Caiz Midir ? Meşrû daire içinde kalmak şartıyla folklor ekibini seyretmenin bir mahzurunun olduğunu söylemek mümkün değildir. Yalnız bu esnada ekipte bulunanla­rın erkek olmaları, kılıç kalkan oynayanların başka­larına gösterilmesi haram olan diz ile göbek arasını açmamaları ve şehevî hisleri tahrik edici türküleri söylememeleri gerekmektedir. Asr-ı Saadette, bugünkü folklore benzer şekilde millî… Read More »

Hanımlar Erkek Satıcılardan Alış-Veriş Yapabilir Mi ?

Hanımlar Erkek Satıcılardan Alış-Veriş Yapabilir Mi ? Hanımların alış veriş yapmaları için dışarı çıkma­ları gerekir. Hanım her ne kadar tesettürüne, giyim ku­şamına titizlik gösterse de, erkekler tarafından de­vamlı dikkat çeker. Hele art niyetli kişiler bu konuda daha da farklı bir bakış ve tutum sergilemektedir. Bu meselede Peygamberimizin (a.s.m.) şu ikazı dikkatimizi çekmektedir: Hazret-i Abdullah’ın rivayetine… Read More »

Kapanmama Karşı Olan Kişiyle Evlenebilir Miyim ?

Kapanmama Karşı Olan Kişiyle Evlenebilir Miyim ? Bu meselede bir ölçü olması bakımından şu ifadeleri bir gözden geçirelim: “Şer’an (dinen), koca, karıya küfüv olmalı, yani bir­birine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimmi diyanet (dindarlık) noktasındadır. “Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine (din­darlığına) bakıp taklit eder, refikasını (hanımını) hayatı ebediyete (sonsuz hayatta)… Read More »

Nişanlısı Namaz Kılmıyorsa Kız Ne Yapabilir ?

Nişanlısı Namaz Kılmıyorsa Kız Ne Yapabilir ? Evlenmek için tâlip olunacak kızda birtakım şartlar aranması gerektiği gibi, erkekte de bazı şartların bu­lunması gerekir. Çünkü evlilik tek taraflı kurulan bir beraberlik değildir, birbiriyle uyuşabilecek, anlaşabile­cek erkekle-kızın yapacağı anlaşma ve hayat ortaklığı­dır. İmam Gazali Hazretleri bu hususta özetle şu bilgi­leri verir: Erkekte de aranacak vasıf ve hasletler… Read More »

Nikâh İçin Şahidin Olması Yeterli Midir ?

Nikâh İçin Şahidin Olması Yeterli Midir ? Nikâh bir akit, sözleşme ve anlaşmadır. Bunun için bazı şartları vardır. Bu şartlardan birisi yerine geti­rilmezse nikâh sahih olmaz. Evlenecek kişilerin veya vekâletlerini verdikleri şahısların hazır bulunması.  Tarafların irade beyanı. Evlilik akdini kabul et­tiklerine dair eşlerin “kabul ettim” şeklinde ifade etmeleri.  Nikâhın duyurulması. Gizli bırakılmaması.  Kızın velisinin izninin… Read More »