Monthly Archives: Aralık 2013

İyi ve Kötü Rüya Var mıdır?

Allah Teâla ve melek tarafından gösterilen rüyâlar, iyi ve güzel rüyâlardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyâlar, kötü ve korkulu rüyâlardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kö­tülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır. Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyâları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyâlar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, ya­pılan yoruma göre gerçekleşir. Rüyâ tâbiri ilmi, dinimiz… Read More »

Hz.İbrahim’in Rüyası ve Kurban Kıssası

Hz. İbrahim (A.S.) kurban bayramı günlerinde, Kurban bay­ramından üç gün önce bir rüyâ görür. Rüyâsında bir zât: “Ya İbrâhim! Allah, sana oğlunu kurban etmeni emrediyor” di­ye seslenir. Hz. İbrâhim, uykusundan heyecanla titreyerek uyanır. Gör­müş olduğu rüyânın Rahmânî mi, yoksa şeytânî mi olduğunu bir türlü karar veremeyip şüphe ve tereddüde düşer. Bu sebebten dolayıdır ki, arefeden… Read More »

Rüya

Şu fâni dünyada rüyâ görmeyen hiç bir insan yoktur. Her in­san rüyâ görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüyâ görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rü­yâ görür, hiç kimse ben rüyâ görmüyorum diyemez. Hoş insan rüyâ görmek istese de… Read More »

Hac ve Umrenin Faydaları

Hacca giden Müslüman, çok büyük manevî tasfiye, tezkiye ve yüksek tecelliye mazhar ol­maktadır. O mübarek mekanlara, Allah’ın evine; Beytüllah’a, Kâbe’ye, Arafat’a İlahî tecellilerin zuhur ettiği, Allah’ın kelamının (Kur’an’ın) nazil olduğu, yüce Peygamberimiz’in yaşadığı, mübarek ayak­larının bastığı namaz kıldığı, dua ettiği mukaddes yerleri ziyaret ettiğini, vücudunun her zerresinde hisseden Müslüman, bambaşka duygulara, he­yecanlara erişir. Basit duygu… Read More »

Tevazu mu? Kibir mi?

  Bir müslüman, makamı, mevkii, malî duru­mu ne kadar yüksek olursa olsun, hiçbir Müslümanı kendinden küçük görmemelidir. Hatta o Müslüman en fakir, en sakat da olsa. Bazı müslümanlar, kendilerinden makam, mevki ve malî bakımından üstün olanlara alaka gösterir, çeşitli dil dökerler. Âmâ, makam ve mevki bakımdan aşağı durumda olanlara burun kıvırırlar, aşağılayıcı ifade ve tavırlarda… Read More »

Rüyada Abdest Almak

Rüyâda abdest aldığını görenlerin rüyâsı ge­nellikle hayırla yorumlanır. Şöyleki:  Hasta olan bir kimse, Rüyâsında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifâ bulup kurtulacağı­na, iyileşeceğine işâretle yorumlanır.  Günâh işleyip duran (günahkâr) bir kimse, Rüyâsında ab­dest aldığını görse, bu rüyâ o kimsenin tevbe edeceğine (ve dolayısıyle günâhlarından temizleneceğine) işârettir.  Borçlu olan bir kimse, Rüyâsında… Read More »

Terazi Burcu

Güneş bu burca 24 Eylül’de girip 23 Ekim’e kadar kalır. Bu burcun dostu Yay’dır. Tabiatı havadır. Yıldızı Zühre’dir. Bu yıldız hakkında Boğa burcunda kafi derecede bilgi verilmiştir. Terazi burcunda doğanlar Zühre yıldızının tesiri altındadırlar. Bu yıldız onlara evvela güzellik, sonra da güzelliğe karşı derecesiz bir aşk ve anlayış kabiliyeti verir. İyi kalpli ve çok dürüst… Read More »

İsrafla İlgili Bir Hikaye

Büyük bir semtte Modern binalar yapılır, orada yaşayan müslümanlar, bir cami yaptırmak ihtiyacını duyarlar.Bunun için de bir müslümanın büyük bir arsası var dernek kurup burada cami yaptırmak isterler heyet halinde ona giderler, arsa sahibinin hiz­metçisi bunlara sigara yakar. Arsa sahibi: “Mangalda ateş varken ne diye kibrit yaktın?” diyerek hizmetçisini azarlar. Cami yaptırmak isteyenler, arsa sahibine:… Read More »

Cehenneme Götüren Kibir Nedir?

  Allah (cc) şöyle buyuruyor: “…O (Allah) büyüklük taslayanları asla sev­mez.” “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” “Küçümseyerek insanlardan yüzçevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, böbür­lenenleri, övünenleri sevmez.” Bu ayetlerden anlaşıldığına göre yaratan, kibir (büyüklük) hastalığını asla sevmemektedir. Başta şeytan olmak üzere bir… Read More »

Başak Burcu

Güneş bu burca 24 Ağustos’ta girip 23 Eylül’e kadar kalır. Bu burcun yıldızı Utarid’dir. Başak burcunun tabiatı topraktır. Bu burcun dostu Akrep, düşman burcu da. Yay burcudur. Utarid yıldızı hakkında İkizler burcuna kâfi derecede bilgi verildiği için burada tekrarından sarf-ı nazar olundu. Başak burcunun tesiri altında doğanlar çok becerikli, çalışkan ve kafaları işleyen kimselerdir. İşlerine… Read More »