Tag Archives: hz muhammed hadisleri

Peygamber Efendimiz Şeytana Karşı Babaları Uyardı

ALLAH, ŞEYTANA: “Çık git!” demişti. Sonsuza dek kovmuştu onu huzurundan. Belli bir süre için de serbest bıraktı onu. İnsanları kendi tarafına çekecekti şeytan. Kendi sapıklığına yöneltecekti. “Onlardan kime gücün yeterse seninle kandırıp yoldan çıkarmaya çalış. Onlara süvarilerin ve piyadelerinle, bütün yardımcılarınla davette bulun. Mallarına ve evlatlarına ortak olup onları harama yönelt. Onlara vaatlerde bulun. Şeytanın […]

O,Arayı Bulan Bir Babaydı

İKİ AYRI İNSANDI. İki farklı dünyaydı. İkiyi bir eden evlilikte birliği ve dirliği sağlamaya çalışmaktaydılar. Zaman zaman Hz. Ali tarafından esen sert rüzgârlar Hz. Fatıma’nm evlilikteki muhabbet güllerini savurmaktaydı. Hz. Fatıma latif bir babanın yumuşak davranışına alışmıştı. Hiç gönül tomurcukları incitilmemiş, sevgi çiçekleri hiç hırpalanmamıştı. Hz. Ali’den esen haşin davranışlar, Fatı- ma’nın yürek güllerini soldurmuş, […]

O, Çocuklarını Koruyan Bir Babaydı

O, KORUYAN BİR BABAYDI. Çocuklarını tüm kem gözlerden korudu. Tüm şerlerden korudu. Tüm kötülüklerden korudu. Gözlerini korudu. Kalplerini korudu, imanlarını korudu. Dünyalarına hiçbir küfrün, hiçbir kötülüğün girmesine, sızmasına, yansımasına izin vermedi. Ahiretlerini korudu… Bu korumada, Rabb’inin koruması en büyük korumaydı Onun için. Onları, her an O’nun huzuruna götürdü. Onları dünyaya yöneltici hiç bir davranışta bulunmadı, […]

O,Allah Yolunda Olan Bir Babaydı

PEYGAMBERİMİZ ve dostları bir gün, güçlü kuvvetli sağlığı yerinde bir adam gördüler. Peygamberimizin dostlarının dikkatini çekti adamın gücü, kuvveti. Dostlarından bazıları dediler: “Ya Resulullah! Keşke şu adam Allah yolunda çalışıyor olsaydı. Gücünü kuvvetini bakileştirseydi. Belki bu güç ve kuvvetle Allah yolunda ne hizmetler yapabilirdi.” Hikmet peygamberinin, dostlarına cevabı şu oldu: “Eğer bu adam küçük çocuğu […]

O,Çocuklarına Doğru Şeyleri Gösterirdi

O, ÇOCUKLARININ ELLERİNİ TUTTU. O, çocuklarının sevgilerini tuttu. O, çocuklarının kalplerinden tuttu. En önemlisi O, çocuklarının imanlarını tuttu. Öyle tuttu ki Fatıma’sı için dedi: “Kızım Fatıma’nın kalbini ve azalarım, Allah imanla öyle doldurmuş ki, Allah’a itaat için kendisini bütün meşguliyetlerden uzak tutmaktadır.” Fatıma’sına “kızım şöyle dua et” tavsiyesinde bulundu. Yani Rabb’ini böyle tanı. Ondan böyle […]

O Çocuklarını Eğiten Bir Babaydı

YİNE BİR AYRILIKTAN DÖNMÜŞTÜ. Her zamanki gibi ilk uğrak yeri Fatıma’smın eviydi. Ona gitti. Yavrusunu görmeye. Ayrılık günlerinin hasretini gidermeye. Fatıma da vuslatı soluklayacaktı. Hasret ateşini, o gül yüzü görmekle söndürecekti. Heyecanla bekledi sevgili babasını. Sevgili baba gelmişti Fatıma’sının evine. Torunları Haşan ve Hüseyin’i dışarıda oynuyordu. Çocukları sevdi, ama içeri girmeden ayrıldı. Hz. Fatıma’nm yüreğine […]

Peygamber Efendimiz Çocuklarına Ümit Verirdi

HER ŞEYDEN ÖNCE çocuklarını tercih ederdi. Öncelik sırası onlardaydı. Bir sefere gitse, önce onları özlerdi. Önce onlara hasret duyardı. Bir seferden dönecek olsa, önce onların kokusunu almak isterdi. İlk hasret soluklarını onlarla gidermek isterdi. İlk kucakladığı yavruları olurdu. İlk ziyaret yeri, onların evi olurdu. Seferden dönünce mescitte kıldığı namazdan sonra Fatıma’sına giderdi. O gelsin demezdi… […]

Peygamber Efendimiz,Çocuklarına Sabretmeyi Öğretirdi

TOMURCUĞUNUN TOMURCUĞUYDU. Fatıma’sının üçüncü çocuğuydu Muhsin. Küçük çocuk, hastalığın kollarına düşmüş çaresizce yatıyordu. Sararıp solmuş, gözleri canlılığını kaybetmişti. Sevgili anne, yavrusunun baş uçunda umut arayışlarındaydı. Duyguları gözyaşlarıyla yol buluyordu dışarıya… Dualarla el uzattı Rabbine. Dualarını gözyaşlarını katık yaparak sundu Rabbine… Dayanağı, teselli kaynağı babasına haber ulaştırdı. Gelmesini istedi. Peygamberimiz yavrusu için, yavrusunu teselli etmeye yanında […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’İn Teçhiz Ve Tekfini,Mübarek Merkadı

    Ebû Eekir (Allah ondan razı olsun): — «Hazret-i Resûlullah’ın teçhiz ve kefenlenmesi Resul evi halkına aittir!» deyince Abbas: — «Yabancılardan hiç kimse içeri girmesin!» dedi. Ev halkı kapıyı kapadı. Hücreden ansızın bir ses geldi. Bu ses: — «Peygamberi yıkamayın!.. O mübarek vücut tertemizdir, paktır. Gusle muhtaç değildir!» diyordu. Sesin nereden geldiği inceden inceye […]

Azrail (A.S.)’in Ölüm İzni İstemesi

     Ölüm Meleği Azrail (A.S.) odanın, kapısına gelip içeri girmesine izin verildikten sonra içeri girdi: — Esselâmü Aleyke yâ eyyühennebi! dedi. Allahü Teâlâ sana selâm gönderdi. Bana da: Muhammed’in ruhunu O’nun izni olmadan alma! diye buyurdu. Mübarek izniniz olmadan ruhu şerifinizi almayacağım!.. Resulullah (S.A.V.) de: — Ey Melekül Mevt! Ey ölüm Meleği! Ruhumu kabzetmeye […]