Monthly Archives: Haziran 2014

Düşen Lokmanın Temizlenip Tekrardan Yenmesi

Enes radıyallâhu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem yemek yediği zaman üç parmağını da yalar ve şöyle buyururdu: “Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman onu alsın; üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra da yesin; onu şeytana bırakmasın.” Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem bize tabağın sıyırılmasını emrederek: “Çünkü yemeğin neresinde bereket olduğunu bilemezsiniz” derdi. Açıklama: Yukarıdaki… Read More »

Bir Kimseyi İki Kişi Birden Davet Edince Hangisine Gitmelidir?

Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in sahâbîlerinin birinden rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “İki kişi birden (seni) davet edecek olursa sen kapısı en yakın olanın daveti ne icabet et. Çünkü kapısı en yakın olan en yakın komşu olandır. Eğer (davet eden bu iki kişiden birisi diğerinden) daha önce davet etmişse, önce davet edenin… Read More »

Sofradaki Nimetleri Tefekkür Etmek

“Öyleyse insan yediğine bir baksın. ” Açıklama: “Öyleyse insan yediğine bir baksın.” buyruğu ile kendisine kolaylaştırılan rızkını söz konusu etmektedir. Yani insanın yediği şeyleri Allah’ın nasıl yarattığına bir baksın. Buradaki “bakmak” düşünmek suretiyle kalbin bakmasıdır. Yani insan, hayatının esasını teşkil eden yiyeceklerini Allah’ın nasıl yarattığı üzerinden hayatta kalmanın sebeplerini nasıl hazırladığı üzerinde -bu yolla ölümden… Read More »

Aç Olan Birinin Arkadaşına Açlığını Belirtmesi

Ebu Hureyre’den radıyallâhu anh rivayet edildiğine göre, o şöyle anlatmış­tır: “Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem- bir gün yahut bir gece vakti (evinden) çıktı. Bir de Ebu Bekir ve Ömer ile radıyallâhu anh karşılaştı. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem (onlara) sordu: Bu vakitte sizi evlerinizden çıkaran sebep nedir? Onlar, (bizi evlerimizden çıkaran) açlıktır, ey Allah’ın Resûlü, dediler. Peygamber… Read More »

Eve Gelindiğinde Çocukları Öpmek

İkrime radıyallâhu anh dedi ki: “Allah Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem yolculuk dönüşünde Hz. Fatıma’nm başından öptü.” Açıklama: Ümmetine karşı çok merhametli olan Allah Resûlü -sallallâhu aleyhi vesellem- eve geldiğinde insanın yorgunluğunu almaya bire bir olan evladını öperdi… Özellikle de kız çocuklarının değer görmediği bir dönemde evlada karşı sevgi ve merhamet beslenmesini yaşayarak öğretmiştir… Aile bahçesinde… Read More »

Eve Girerken Selam Vermek

“Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selam verin.” Açıklama: Mü’minler kendi evlerine girdiklerinde de aile fertlerine selam verirler. Çünkü selam, insanın başkalarına hem dünya hem ahirette saadet dilemesidir. Selamı alan da aynı şekilde dua ile mukabelede bulunmuş olur. Durum böyle olunca, kişinin kendi aile efradına selam vermesi… Read More »

Önce Sol Ayakkabıyı Çıkarmak

Ebu Hureyre radıyallâhu anh’dan rivayete göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Sizden herhangi bir kimse ayakkabısını giyinecek olursa sağını giyinmekle başlasın. Ayakkabısını çıkarttığı takdirde de solu çıkarmakla başlasın. Bu durumda ilk olarak giyilen de sağ olsun, son olarak çıkartılan da o olsun. Açıklama: • İbnu’l-Arabi dedi ki: Sağ ile başlamak bütün salih amellerde meşru… Read More »

Asansör Kullanıldığında Okunacak Zikirler

“Allah’ın adıyla (biniyorum), Allah’a hamd-ü senalar ederim. (Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Hiç şüphesiz sonunda Rabbimize döneceğiz.) Bu anlamdaki ayeti okuduktan sonra şöyle denilir; “Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah (övgü Allah’a mahsustur)! Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber (Allah en uludur)! “Ey Allah’ım! Seni tenzih ve teşbih ederim.… Read More »

Arabanın Arıza Yapması Halinde Okunması Gereken Zikirler

Abdullah b. Mesudradıyallâhu anh rivayet ediyor. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: Herhangi birinizin biniti ıssız bir yerde-çölde, yolda ürkerse hemen şöyle seslensin: Allah’ın kulları! Durdurun! Bu duruma engel olun. Çünkü aziz ve celil olan Allah’ın yeryüzünde koruyucuları vardır. Hemen çok uzamadan o rahatsızlığa veya arızaya engel olacaklardır.   Açıklama: İmam Nevevi Şöyle der: Ben… Read More »

Yolculuktan Dönerken Eve Haber Vermek

Cabir radıyallâhu anh şöyle der: ‘Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem Efendimiz çıktığı seferden dönen veya gittiği herhangi bir yerden evine gelen kişinin, sanki evdekilerin bir açığını, hıyanetini yakalamak istercesine, habersiz bir şekilde evine dalmasını, gece vaktinde gelip aniden evine girmesini yasakladı Açıklama: Sahabeden Abdullah İbn Mesud’un radıyallâhu anh oğlu Amir Ebu Ubeyd’e radıyallâhu anh şöyle der:… Read More »